Шановні студенти та молоді науковці!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково–практичній конференції студентів та молодих науковців„Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень”.

Конференція відбудеться16 травня2018року у Рівненському державному гуманітарному університеті (адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31).

Співзасновниками конференції виступили Вища школа менеджменту (Варшава, Польща), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Мінськ, Білорусь), Бєльський державний університет імені Алеко Руссо (Бєльці, Молдова), Науковий Університет Баеш Боя (Клуй Напока, Румунія), університет Обуди (Будапешт, Угорщина).

Зі вступним словом виступила завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т.І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету кандидат педагогічних наук, доцент І.М.Дичківська.
З вітальним словом до учасників зібрання звернувся декан педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, професор В.В. Сілков. Вихованці закладу дошкільної освіти «Дивосвіт» присвятили присутнім виступ-привітання.
На пленарному засіданні було виголошено доповіді провідними вченими України: К.Й. Щербаковою, А.В. Біленькою, Л.П. Загородньою, І.Г. Улюкаєвою, А.І. Рего, в яких висвітлено багатоаспектні проблеми сучасного стану дошкільної та спеціальної освіти. Серед них – питанняупровадження інтегрованих курсів у систему вищої освіти, ролі компетентністного і творчого потенціалу в розробці методик дошкільної освіти тощо.
У другій половині дня відбулося засідання Круглого столу на тему «Професор Т.І. Поніманська – вчений-педагог, учитель, людина», де прозвучали спогади колег, друзів, учнів про багатогранну постать Тамари Іллівни Поніманської. В обговоренні взяли участь гості конференції – провідні вчені України, науковці університету, випускники педагогічного факультету.
У програмі засідання прозвучали улюблені мелодії та пісні Т.І. Поніманської у виконанні викладачів і студентів Інституту мистецтв РДГУ (організація музичного супроводу – директор Інституту мистецтв РДГУ, доктор педагогічних наук, професор Свердлюк Я.В.; Народний артист України, професор Мельничук С.Ф.). Так, прозвучали пісні у виконанні Народної артистки України, професора Наталії-Марії Фарини, артистки Рівненської філармонії Анастасії Янцур.

Захід було організовано і проведено кафедрою філософії РДГУ (під керівництвом доктора філософських наук, професора Шугаєвої Людмили Михайлівни) у контексті роботи єдиного в Україні Центру міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії та культури. Серед запрошених були: заступник голови Рівненської обласної ради Бучинський Олексій Андрійович; головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Андреєва Майя Миколаївна; завідувач відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень підпорядкований Президентові України, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат філософських наук, доцент Здіорук Сергій Іванович; кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, член-кореспондент Міжнародної слов'янської академії наук, президент Центру міжнародних геополітичних систем, міжрегіональних політичних проблем, регіональних проблем надрокористування "Геополітика", заслужений діяч науки і техніки України, ректор РДГУ Постоловський Руслан Михайлович; доктор історичних наук, професор кафедри релігії і теології Національного університету «Острозька академія» Жилюк Сергій Іванович; проректори та завідувачі кафедр РДГУ; представники духовенства Рівненської духовної семінарії Української православної церкви Київського патріархату та студентська молодь.

Під час роботи конференції було розглянуто актуальні питання сучасності за напрямами:

 • християнізація України-Русі;
 • реалії релігійного життя сучасної України і світу;
 • проблеми міжконфесійних відносин у християнстві в сучасній Україні;
 • релігія і церква перед викликами постмодерного світу;
 • релігія і влада в Україні;
 • християнські церкви в Україні в умовах російської військової агресії;
 • релігія і освіта;
 • вплив християнізації на формування української культури.

Матеріали конференції опубліковано в історико-богословському щорічному журналі Рівненської духовної семінарії Української православної церкви Київського патріархату «Андріївський вісник».

В рамках Звітної науково-практичної конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету 16 травня 2019 року працювала секція «Сучасні аспекти методики викладання іноземних мов у середній та вищій школі». Керівник секції: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В. Секретар: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

Під час роботи секції було заслухано доповіді викладачів, магістрантів та здобувачів вищої освіти. З доповідями виступили 24 учасники.

ДОПОВІДІ:

 

 1. Сучасні аспекти у професійно-методичній підготовці майбутнього вчителя англійської мови .

д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Міжкультурний аспект підготовки вчителя іноземної мови.

к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Формування готовності майбутнього вчителя англійської мови до дослідницької діяльності як педагогічна проблема.

к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Розвиток критичного мислення на заняттях з іноземної мови.

к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. Про пошук оптимального варіанту співвідношення вправ для навчання усного монологічного мовлення в старших класах.

ст. викл. Василькевич С.С.

 1. Використання інноваційних технологій у навчанні іншомовного говоріння старшокласників ЗОШ.

Здобувач в/о V курсу Святківська В.М..

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Методика формування англомовних рецептивних умінь старшокласників із використанням аудіокнижок.

Здобувач в/о V курсу Токарець К.А.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Формування в молодших школярів іншомовної компетенції в письмі.

Здобувач в/о V курсу Комар Т.М.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Формування мовленнєвої активності старшокласників у позакласній роботі з англійської мови.

Здобувач в/о V курсу Кирильчук Л.Л..

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Формування іншомовних умінь читання в учнів початкової школи.

Здобувач в/о V курсу Сироєжко Д.В.

Науковий керівник:д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Індивідуалізація процесу формування англомовних монологічних умінь учнів початкової школи.

Здобувач в/о V курсу Яковчук О.О.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Навчання автентичного розмовного мовлення старшокласників на основі художніх текстів.

Здобувач в/о V курсу Рудь І.О.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. Formation of English language competence of reading on the upper degree of study of English language in secondary education institution.

Здобувач в/о ІV курсу Демчук Т.О.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Organization of classroom independent work on foreign language lessons in high school.

Здобувач в/о IV курсу Дищаковська О.Ю.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Teaching the technique of reading of English in secondary school.

.Здобувач в/о IV курсу  Колібек Ю.А.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Using elements of fine arts as a means of forming the communicative competence of elementary school students.

Здобувач в/о IV курсу Полховська О.М.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В

 1. Formation of lexical competence of elementary school students by means of English childish folklore.

Здобувач в/о IV курсу Сторожук Х.М.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. Formation of sociocultural competence of basic school students in the process of reading authentic texts.

Здобувач в/о IV курсу Ткачук Т.В.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. The use of authentic sound (audial) materials for beginners’.

Здобувач в/о IV курсу Павлюк І.С..

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Graded activities and authentic materials for listening comprehension for beginners’.

Здобувач в/о IV курсу Житник А.В.

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Effective Reading Comprehension Strategies for developing seniors’ reading subskills.

Здобувач в/о IV курсу Сторожинська Ю.Р.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Teaching Reading at the primary school level.

Здобувач в/о IV курсу Хомишин І.В.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Evaluation, selection and adaptation of authentic sound (audial) materials.

Здобувач в/о IV курсу Васьковська.К.С.

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Developing learners’ autonomy.

Здобувач в/о IV курсу Вальчук. В.В.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

Робота секції ««Сучасні аспекти методики викладання іноземних мов у середній та вищій школі» була дискутивною, до обговорення активно залучалися всі присутні. Доповідачі намагалися висвітлювати досліджувані ними проблеми яскраво, логічно і чітко, у слухачів виникали запитання, висловлювались побажання, поради. Робота секції видалася плідною. Усі виступи були змістовними, виваженими, логічно правильними; цінність результатів обговорення нікого не залишили байдужим.

Було рекомендовано продовжувати роботу над науковими працями, оформити їх згідно вимог для подальшого опублікуванням в науковому фаховому виданні.

15-16 листопада у м. Більську-Підляському (Республіка Польща) відбулася ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті».

У ній узяли участь не лише дослідники-спеціалісти, представники влади в освітній галузі, керівники і педагоги освітніх установ у регіоні та за його межами, але всі зацікавлені Підляшшям, його культурою, мовою, історією, сучасністю.

Відкриття конференції символічно відбулося у школі № 4 в Більську, де українську мову вивчають понад 160 учнів. Учасники конференції могли на власні очі побачити, як проходить таке навчання. Після короткої перерви конференція продовжила свою роботу в Міській публічній бібліотеці Більська.

Перша сесія Конференції була присвячена історії українського шкільництва на Підляшші. Грунтовні доповіді представили Юрій Гаврилюк (Більськ, «Освіта на Підляшші до початку ХХ століття – етнічний характер»), Марко Сирник (Валч, «Комісаріат Народної Освіти на Холмщині, Підляшші та Поліссі в 1917–1919 роках»), Роман Висоцький (Варшава, «Початки українського шкільництва на Північному Підляшші в 1917–1919 роках»), Григорій Купріянович (Люблін, «Спроби організування українського шкільництва на Південному Підляшші та Холмщині у 1919–1924 роках», Микола Рощенко (Люблін, «Навчання української мови в Кліщелях у 50–60-ті роки ХХ століття на тлі мовної ситуації в регіоні».

Важливе місце на Підляській українській науковій конференції посіла мовознавча проблематика, адже саме мова є основним чинником самоідентифікації народу. Друга сесія конференції мала назву «Мовознавчі дослідження Підляшшя». Серед її учасників були відомі польські та українські мовознавці. Із Києва прибув до Більська директор Інституту української мови Національної академії наук України професор Павло Гриценко, який поділився думками про українську мову Підляшшя в загальноукраїнській перспективі, указав на моделі її утвердження й віталізації. Також у конференції взяли участь авторитетні люблінські мовознавці професори Михайло Саєвич, Фелікс Чижевський, Любов Фроляк. Із топонімічними дослідженнями виступили Оксана Кузьмич із Рівного та Іван Лобузінський із Курашева.

Під час третьої сесії конференції, названої «Історія та культура Підляшшя», ішлося, зокрема, про самоорганізацію мешканців сіл краю (Василь Крупич), діяльність православних парафій (Юрій Плева), суспільно-культурне товариство «Холмщина» (Ірина Гринь), «Братство православної молоді Люблінсько-Холмської єпархії» (Ольга Купріянович), про матеріальну культуру Підляшшя (Олександр Кирилюк) тощо.

Другий день конференції розпочався відкриттям фотовиставки «25 років навчання української мови на Північному Підляшші (1994–2019)» та роботою четвертої сесії з аналогійною назвою, яка зосереджувалася на практичному вимірі та перебігу навчання української мови як рідної на Північному Підляшші особами, що брали активну участь у цих подіях. Із великою увагою присутні вислухали доповіді Людмили Лабович (Білосток), Єлизавети Томчук (Більськ), Ірини Вишенко (Більськ–Черемха), Аґнешки Ґізи (Більськ), Кароліни Хмур (Білосток), Олександри Іванюк (Білосток).

Мета останньої, суботньої сесії «Досвід навчання рідної мови у культурному, юридичному та громадському контекстах» – це погляд на Підляшшя в ширшій перспективі. На сесії йшлося про мовну політику Канади у сфері освіти (Ірена Путко-Корбабич із Торонто), про шкільництво литовської меншини в Польщі (Альвидас Нєвуліс із Пунська), про стан, проблеми і перспективи навчання української мови в Польщі (Марко Сирник із Валча), про транскультурність як педагогічний виклик та комунікаційну компетенцію (Дорота Місіюк із Білостока).

Отже, ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті» мала міждисциплінарний характер. На ній виголошували доповіді з різних галузей науки, перш за все історії, мовознавства, літературознавства, соціології, історії Церкви, географії, демографії, фольклористики, культурознавства, музикознавства, юридичних наук (зокрема в галузі захисту прав меншин), проблематики сусідніх регіонів (Берестейщини та Холмщини), у яких проживають українці, а також питання, які стосуються функціювання національних меншин у Польщі та в інших країнах, перебувають у колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Це були два насичені подіями конференційні дні, під час яких учасники мали змогу послухати 46 доповідей і комюніке, активно і продуктивно дискутувати, подивитись концерт ансамблю «Ранок», а вже після конференції – взяти участь в екскурсії Підляшшям і переглянути в Клєніках виставу «Сто тисяч» у виконанні театру із Зорі (Україна).


Міська ратуша в Білі Підляській


Організатори конференції: Ольга Купріянович, Григорій Купріянович, Лука Бадовець, Андрій Артем‘юк

Із проф. Павлом Гриценком, проф. Феліксом Чижевським

Учасників конференції вітає в’язанкою українських пісень вокальна група Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» школи № 4 імені Адама Міцкевича

Урок української мови у другому класі школи № 4 імені Адама Міцкевича проводить учитель Єлизавета Томчук

Проф. Павло Гриценко на уроці у другокласників

У кулуарах конференції: проф. Андрій Артемюк і доц. Оксана Кузьмич

Проф. Григорій Купріянович відкриває першу сесію конференції

Виступає проф. Фелікс Чижевський

Виступає доц. Оксана Кузьмич

Старшокласники школи № 4 імені Адама Міцкевича прийшли підтримати свою вчительку

Виступає вчителька української мови школи № 4 імені Адама Міцкевича Агнешка Гіза

На конференції присутні різні вікові категорії…

Відомості про кількісний склад нацменшин у Польщі

Гостя конференції Ірена Путко-Корбабич із Торонто

Гурт «Ранок» заслужено отримав подарунки з України

Проф. Павло Гриценко дякує організаторам конференції за теплий прийом і високий рівень проведеного заходу

Виставка підручників із вивчення української мови

Студенти напряму підготовки «музично-педагогічна освіта» Інституту мистецтв РДГУ продемонстрували володіння різноманітними прийомами роботи з музично-педагогічним репертуаром, власну творчість у створенні пісень та музично-сценічних інтерпретацій.

Створення умов для професійної самореалізації студентів та творчої атмосфери забезпечила кафедра історії, теорії музики та методики музичного виховання.

Керівник творчого проекту О. О. Гумінська

Back to top