Філологічний факультет був заснований у 2020 році як правонаступник факультетів іноземної та української філології Рівненського державного гуманітарного університету.

У різні роки факультетом керували кандидати наук, доценти М. Н. Ямницький, М. М. Калініченко, М. В. Крет, Д. В. Кравець, доктор педагогічних наук, професор С. С. Пальчевський та ін. Зараз колектив факультету очолює кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України Галина Іванівна Ніколайчук.

Метою науково-професійної діяльності факультету є формування конкурентоспроможного фахівця XXI століття, здатного здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, забезпечувати розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх та духовних потреб.

На стаціонарному та заочному відділеннях факультет нині навчається близько 500 студентів, які поглиблено вивчають українську, польську, англійську, німецьку та французьку мови, а також переклад, педагогіку, літературу, психологію та інші дисципліни. Навчальна діяльність на факультеті здійснюється на базі мовних центрів і лабораторій, серед яких: Навчально-дослідницький центр «Відділення французької мови», Центр навчально-методичної літератури Goethe-Institut, Центр навчання та викладання англійської мови, неографічна лабораторія «NEOLEX-Рівне».

У 2023 році філологічний факультет пропонує вступ для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за такими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) й освітніми програмами:

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»:

 • Середня освіта. Українська мова і література;
 • Середня освіта. Українська мова і література, психологія;
 • Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова;

014.021 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)»:

 • Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова;
 • Середня освіта. Англійська мова і література, психологія;

014.022 «Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література)»:

 • Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова;

014.023 «Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література)»:

 • Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова;

035.01 «Філологія (Українська мова та література)»:

 • Українська мова та література, польська мова;

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»:

 • Переклад (англійська та німецька мови);
 • Переклад (англійська та французька мови);
 • Переклад (англійська та польська мови);

035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)»:

 • Переклад (німецька та англійська мови);

035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)»:

 • Переклад (французька та англійська мови).

З особливостями кожної освітньо-професійної програми можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/bakalavr

Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр» здійснюється за такими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) й освітніми програмами:

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»:

 • Середня освіта. Українська мова і література;

014.021 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)»:

 • Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова;
 • Середня освіта. Англійська мова і література, психологія;
 • Середня освіта. Англійська мова і зарубіжна література;

014.022 «Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література)»:

 • Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова;

014.023 «Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література)»:

 • Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова;

035.01 «Філологія (Українська мова та література)»:

 • Українська мова та література, польська мова;

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»:

 • Сучасні філологічні студії (англійська та німецька мови): лінгвістика та перекладознавство;
 • Сучасні філологічні студії (англійська та французька мови): лінгвістика та перекладознавство;

035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)»:

 • Сучасні філологічні студії (німецька та англійська мови): лінгвістика та перекладознавство.

З особливостями кожної освітньо-професійної програми можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/mahistr

Цьогоріч факультет бере активну участь у спільних міжнародних проєктах організацій та освітніх установ країн Західної Європи: "Міжнародний Рефендаріат" (Німеччина, 2017–2018 рр.), "Семестрова програма академічної мобільності Академії ім. Яна Длугоша" (Польща, з 2017 р.), "Навчання німецької мови у дитячих садочках" (Goethe-Institut, з 2016 р.), "Шкільний вчитель нового покоління" (British Council, з 2016 р.).

У травні 2019 року на факультеті успішно реалізувався проєкт «Толерантність та міжкультурний діалог (Tolerance and Intercultural Dialogue)» у рамках програми Європейського Союзу Еразмус+. У проєкті взяли участь студенти з України, Азербайджану, Італії, Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

У рамках програми Еразмус+ студенти факультету також відвідують європейські країни, наприклад, упродовж 2022–2023 рр. стали учасниками молодіжних обмінів «PANdamnit!», Feeling European, Connected through empathy, Reputation, тренувального курсу Bridges, які проходили в м. Сланік-Молдова (Румунія), а також тренувального курсу Adaptive Strategies for Youth Empowerment у м. Піза (Італія).


Проєкт «Толерантність та міжкультурний діалог (Tolerance and Intercultural Dialogue)» (2019)


Студентки філологічного факультету РДГУ серед учасників молодіжного обміну «PANdamnit!» (2023)


Наші студентки в складі української делегації на «PANdamnit!» (2023)

Back to top