Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

У Законах України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» регламентовано надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливостями здоров’я, зокрема, особам з особливими освітніми потребами.

У свою чергу Рівненський державний гуманітарний університет, орієнтуючись на Європейські стандарти забезпечення якості освіти (ESG 2015), розробив Концепцію щодо організації навчання осіб з особливими освітніми  потребами (осіб з інвалідністю), що регламентує порядок підготовки заходів з організації навчання здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, що є особами з особливими освітніми потребами.

Метою цієї Концепції є:

 • Визначення пріоритетів та напрямків розвитку РДГУ у межах реалізації державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій особам з особливими освітніми потребами;
 • Створення умов щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в РДГУ через удосконалення форм організації освітнього процесу та соціальної реабілітації таких людей, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання;
 • Формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до осіб з інвалідністю.
 • Облаштування кнопок виклику чергових навчальних корпусів і гуртожитків. Термін виконання ІІ квартал 2018 р.
 • Виготовлення проектної документації на облаштування пандусу в навчальному корпусі № 1 за адресою: вул. Ст. Бандери. Термін виконання IV квартал 2018 р.
 • Виготовлення і влаштування пандусу в навчальному корпусі № 1 за адресою: вул. Ст. Бандери, 12. Термін виконання ІІ квартал 2019 р.
 • Обстеження вхідної групи та приміщень гуртожитку № 1 Рівненського державного гуманітарного університету за адресою: вул. Чорновола, 76а в м. Рівне, на предмет наявності технічної можливості дотримання норм ДБНВ.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Термін виконання IV квартал 2019 р.
 • Облаштування світлових покажчиків «Вихід» в навчальних корпусах і гуртожитках з автономним освітлення. Термін виконання ІІ квартал 2020 р.
 • Облаштування контрастної розмітки перед входом до навчальних корпусів і гуртожитків. Термін виконання ІІ квартал 2021 р.
 • Нанесення тактильної попереджувальної смуги внизу і вгорі сходів та на проміжних майданчиках сходових маршів. Термін виконання ІІ-ІІІ квартал 2021 р.

Цим документом Рівненський державний гуманітарний університет бере на себе зобов’язання:

 1. Створити умови щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю).
 2. Сформувати нову філософію працівників університету щодо позитивного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю).

Затверджено Вченою радою РДГУ  протокол № 10 від 28.12.2018 р.

План заходів Рівненського державного гуманітарного університету щодо реалізації доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2024-2025 навчальні роки.

Експертні висновки доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень РДГУ

 • Документи соціальної служби
 • Документи про експертизу пандусів

Back to top