РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІІІ-ІV рівня акредитації

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ  (доктор наук, професор)
 • ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:
  • педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи *
  • теорії та методики фізичного виховання**
  • української літератури**
  • образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва**

 

            ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДОПУСКАЮТЬСЯ:

фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри
*  з науковим ступенем доктора наук та вченим званням
** з науковим ступенем та вченим званням, рівень наукової та професійної    активності якого засвідчується виконанням останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пунктах 1-12* (1-16**) пункту 5 приміток до додатка 12 до Ліцензійних умов.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДР:

 • * фізики: старшого викладача - 1;
 • * загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної  безпеки: доцента – 2;
 • * технологічної освіти: доцента - 1;
 • * інформатики та прикладної математики: доцента – 1;  старшого викладача – 2;
 • * інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання
 • * інформатики: доцента – 3, старшого викладача – 1, викладача – 1;
 • * теорії і методик початкового навчання: доцента – 1, викладача – 1;
 • * педагогіки початкової освіти: доцента – 2;
 • * педагогіки та психології (дошкільної і корекційної): доцента – 2, старшого викладача – 1;
 • * теорії та методики фізичного виховання: професора – 1, старшого викладача – 3;
 • * біології та медичної фізіології: професора – 1, старшого викладача – 1;
 • * екології, географії та туризму: професора – 1, доцента – 3;
 • * вікової та педагогічної психології: професора – 1, доцента – 1;
 • * практичної психології та психотерапії: професора – 1;
 • * всесвітньої історії: доцента – 2;
 • * філософії: старшого викладача – 1;
 • * політичних наук: доцента – 1;
 • * української літератури: професора – 1, старшого викладача – 1;
 • * міжкультурної комунікації та історії світової літератури: доцента – 2;
 • * практики німецької  та французької мов: викладача – 1;
 • * практики англійської мови: доцента – 1, старшого викладача – 2;
 • * романо-германської філології: доцента – 1;
 • * методики викладання іноземних мов: доцента – 1;
 • * документальних комунікацій та бібліотечної справи: доцента – 4;
 • * економічної кібернетики: доцента – 2;
 • * театральної режисури:  доцента – 1;  
 • * культурології та музеєзнавства: старшого викладача – 1;
 • * хореографії: викладача – 1;
 • * образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: професора – 1, викладача – 1;
 • * народних інструментів: доцента – 1;
 • * хорового диригування:  старшого викладача – 2;
 • * естрадної музики: професора – 1,  старшого викладача – 3.

ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДОПУСКАЮТЬСЯ:

 • на посаду професора – науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора наук або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
 • на посаду доцента - науково-педагогічні працівники з науковим ступенем та/ або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
 • на посаду старшого викладача - науково-педагогічні працівники з науковим ступенем та/ або вченим званням  або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
 • на посаду викладача - науково-педагогічні працівники з науковим ступенем або вченим званням  або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри; рівень наукової та професійної активності якого засвічується виконанням за останні 5 років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов. 

Примітка: частка ставки по посаді визначається рішення відповідної кафедри з розподілом річного навантаження.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

 •  заяву на ім’я ректора  про участь  в конкурсі написану власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь і   вчене (почесне) звання, список опублікованих наукових праць і винаходів, копію паспорта, трудової книжки, засвідчені в установленому порядку – для осіб, які не працюють в РДГУ;
 • науково-педагогічні працівники університету для участі в конкурсі подають заяву на ім’я ректора, звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну і творчу роботу, яка виконувалась в період дії попереднього трудового договору (контракту),  документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності якого засвічується виконанням за останні 5 років не менше трьох умов, передбачених для відповідної посади відповідно до додатка 12 до Ліцензійних умов.

 Термін подачі заяв  – до 14 березня 2018 року.

 Адреса університету:
33028, м.Рівне, вул.С.Бандери, 12
Документи подаються у відділ кадрів, каб.21.
Довідки за телефоном (0362) 26-94-60.

 

Back to top