Ліцензований обсяг (https://registry.edbo.gov.ua/university/40/specialities/):

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ЗА ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ: МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР, БАКАЛАВР, МАГІСТР, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ/ДОКТОР МИСТЕЦТВА)

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг
(на рік)

Рішення про видачу ліцензії

Рішення про зміни у ліцензії

перший (бакалаврський) рівень

3835

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л

 

другий (магістерський) рівень

1661

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л

 

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

30

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л

 

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ,
ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ, ДЛЯ ЯКИХ ЗАПРОВАДЖЕНО ДОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Освітня програма

Тип освітньої програми

Назва спеціальності (спеціалізації)

Ліцензований обсяг
(на рік)

Рішення про видачу ліцензії

Рішення про зміни у ліцензії

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Фізична терапія

 

(227) Терапія та реабілітація
227.01

50

Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л

 

Фізична терапія

 

(227) Фізична терапія, ерготерапія

50

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л

 

Фактична кількість здобувачів станом на

Back to top