Рівненський державний гуманітарний університет
оголошує прийом до АСПІРАНТУРИ та ДОКТОРАНТУРИ

для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

 • 011 Освітні, педагогічні науки;

 • 031 Релігієзнавство;

 • 035 Філологія;

 • 053 Психологія;

 • 101 Екологія;

 • 113 Прикладна математика.

для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальностей:

 • 011 Освітні, педагогічні науки.

До аспірантури приймаються особи які здобули ступінь магістра,
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення;
 • кошти фізичних (юридичних осіб).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

 • очна форма – 4 роки.

Форми і строки підготовки в докторантурі:

 • 2 роки.

Вступні випробування: іноземна мова та спеціальність.

Зарахування до аспірантури: 14 вересня

Документи, що подаються до вступу в аспірантуру

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі (зразок на сайті), вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра, спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, та додатку до нього;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію особової картки з обліку кадрів за формою П-2, засвідченої підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат з теми, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності;
 • список опублікованих наукових статей і винаходів (за наявності);
 • копії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (за наявності);
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • копію рекомендації щодо вступу до аспірантури вченої ради закладу вищої освіти, в якому працює або навчається вступник (за наявності).

У заяві в паперовій формі зазначається згода вступника на обробку персональних даних. Оригінали документів під час участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (під час виконання вимог до зарахування).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Початок прийому заяв:  з 25 серпня по 31 серпня 2021 року

за адресою: вул. Пластова, 31, кабінет 115, науковий відділ.

Телефон для довідок : 63-32-15

Back to top