Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ

Додатки до положення про організацію освітнього процесу

Положення про оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти РДГУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність РДГУ

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в РДГУ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в РДГУ

Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам у РДГУ

Положення про практики

Положення про стратегію інтернаціоналізації РДГУ

Положення "Про організацію інтегрованого навчання осіб з інвалідністю"

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком роботи у РДГУ

Положення РДГУ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки

 

Back to top