Наказ № 19-04-01 від 29.01.2021р. "Про перевід Чернія В.А. на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності РДГУ"

Кандидат історичних наук, доцент. Закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю історія, 1985р.; Європейський університет за спеціальністю економіка підприємств, 2007р. Стаж роботи у вищих навчальних закладах освіти державної і приватної форми власності, 36 років. Автор близько 60 наукових праць в тому числі підручників для студентів ВНЗО з Історії України та Історії південних і західних слов’ян.

Шановні користувачі даного ресурсу

На підставі Законів України «Про засади запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні «Антикорупційна стратегія на 2015-2017 роки», «Про запобігання корупції» пропонуємо зміст основних понять антикорупційного законодавства, види обмежень, заборон, прав та обов’язків посадових осіб університету, інших працівників, учасників освітнього процесу.

Корупція

 • використання посадовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Корупційне правопорушення

 • діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;Посадові особи університету — ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, коменданти навчальних корпусів, завідувачі гуртожитками, керівники інших структурних підрозділів;

Пряме підпорядкування

 • відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

Близькі особи

 • особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із посадовими особами університету, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також — незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

Неправомірна вигода

 • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

Потенційний конфлікт інтересів

 • наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Подарунок

 • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

Правопорушення, пов’язане з корупцією

 • діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Приватний інтерес

 • будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Реальний конфлікт інтересів

 • суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи утримання від дій під час виконання зазначених повноважень;

Члени сім'ї

 • особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Шляхи запобігання корупційних діянь

 1. Суворе дотримання чинного антикорупційного і трудового законодавства, Статуту університету, Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом університету, Порядку прийому на роботу науково-педагогічних працівників, Положення про організацію освітнього процесу в університеті, Правил внутрішнього розпорядку.
 2. Відхилення спроби корупційного впливу шляхом надання пропозиції у сприянні працевлаштування з порушенням вимог трудового законодавства, сприяння у безпроблемному складанні заліково-екзаменаційної сесії, державних іспитів за грошову винагороду або за виконання певної роботи чи надання послуг.
 3. У випадках виникнення сумніву щодо законності роботи в одному підрозділі близьких осіб, одна з яких займає керівну посаду, наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів, негайно інформувати про такі трудові відносини керівництво університету та уповноважену особи з питань запобігання та виявлення корупції в університеті або самостійно ініціювати припинення таких трудових відносин.
 4. Не пропонувати посадовим особам, викладачам коштів, подарунків, матеріальних цінностей, виконання роботи або надання послуг за сприяння у вирішенні службових питань, складання заліків, екзаменів, написання дипломних. Магістерських робіт тощо.
 5. При отриманні благодійної допомоги у будь-якому вигляді негайно оприбутковувати отримані цінності через бухгалтерію університету.
 6. Посадовим особам університету щорічно, до 1 квітня, подавати до кадрового підрозділу декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
 7. Про будь-які підозри щодо вчинення корупційних правопорушень інформувати ректора університету письмово або на особистому прийомі, а також уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в університеті на електронну скриньку довіри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. чи SMS-повідомлення за телефоном довіри: 0967471302, 0957471302.

Конфіденційність звернень гарантується! Уповноважений з антикорупційної діяльності РДГУ

Back to top