Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рік впровадження

Укр PDF

Eng PDF

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта, початкова освіта

2017

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта, психологія

2017

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта, спеціальна освіта

2017

012 Дошкільна освіта (скорочений термін навчання ) 2 р.н.

Дошкільна освіта

2017

012 Дошкільна освіта (скорочений термін навчання) 3 р.н.

Дошкільна освіта, початкова освіта

2017

012 Дошкільна освіта (скорочений термін навчання) 3 р.н.

Дошкільна освіта, психологія

2017

012 Дошкільна освіта (скорочений термін навчання) 3 р.н.

Дошкільна освіта, спеціальна освіта

2017

013 Початкова освіта 3.10

Початкова освіта, психологія

2017

 

013 Початкова освіта 3.10

Початкова освіта, іноземна мова

2017

 

013 Початкова освіта 3.10

Початкова освіта, інформатика

2017

 

013 Початкова освіта 3.10

Початкова освіта, образотворче мистецтво

2017

 

013 Початкова освіта (скорочений термін навчання) 2 р.н.

Початкова освіта

2017

013 Початкова освіта (скорочений термін навчання) 3 р.н.

Початкова освіта

2017

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

2017

 

014 Середня освіта (Фізична культура) (скорочений термін навчання) 2 р.н.

Середня освіта (Фізична культура)

2017

 

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

2017

 

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта (Англійська мова і література)

2017

 

014 Середня освіта (Німецька мова і література)

Середня освіта (Німецька мова і література)

2017

014 Середня освіта (Французька мова і література)

Середня освіта (Французька мова і література)

2017

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

2017

 

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

2017

 

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

2017

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

2017

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

2017

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (скорочений термін навчання) 2 р.н.

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

2017

 

014 Середня освіта (Українська мова та література)

Середня освіта (Українська мова та література)

2017

 

014 Середня освіта (Українська мова та література) (скорочений термін навчання) 2. р.н.

Середня освіта (Українська мова та література)

2017

 

014 Середня освіта (Біологія)

Середня освіта (Біологія)

2017

 

014 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія)

2017

 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

2017

 

015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

2017

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта (Охорона праці)

2017

 

015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування)

Професійна освіта (Туристичне обслуговування)

2017

 

016 Спеціальна освіта

Спеціальна освіта

2017

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

2017

 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

2017

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

2017

 

032 Історія та археологія

Історія та археологія

2017

 

035 Філологія

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

2017

035 Філологія

Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

2017

035 Філологія

Українська мова та література

2017

 

051 Економіка (скорочений термін навчання) 2 р.н.

Економічна кібернетика

2017

 

051 Економіка

Економічна кібернетика

2017

 

052 Політологія

Політологія

2017

 

113 Прикладна математика

Прикладна математика

2017

 

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

2017

122 Комп’ютерні науки (скорочений термін навчання) 2 р.н.

Комп’ютерні науки

2017

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

2017

 

231 Соціальна робота

Соціальна робота

2017

 

231 Соціальна робота(скорочений термін навчання) 2 р.н.

Соціальна робота

2017

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

2017

 

Back to top