Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рік впровадження

Укр PDF

Eng PDF

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

2020

 

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

2020

 

013 Початкова освіта

Початкова освіта

2020

 

014 Середня освіта (Мова і література (французька))

Середня освіта. Французька мова та література

2020

 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Середня освіта. Німецька мова та література

2020

 

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

2020

 

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

2020

 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Англійська мова і література)

2020

 

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

2020

 

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

2020

 

014 Середня освіта. (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

2020

 

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

2020

 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

2020

 

014 Середня освіта (Біологія)

Середня освіта (Біологія)

2020

 

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

2020

 

014.07 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія)

2020

 

014.08 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

2020

 

014 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

2020

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові технології)

2020

 

016 Спеціальна освіта

Спеціальна освіта. Логопедія

2020

 

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

2020

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

2020

 

024 Хореографія

Хореографія

2020

 

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

2020

 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

2020

 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

2020

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія

2020

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія

2020 v2

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

2020

 

032 Історія та археологія

Історія та археологія

2020

 

034 Культурологія

Культурологія

2020

 

035 Філологія

Філологія та переклад (російська та англійська мови)

2020

 

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (англійська та німецька мови): лінгвістика та перекладознавство

2020

 

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (англійська та французька мови): лінгвістика та перекладознавство

2020

 

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (німецька та англійська мови): лінгвістика та перекладознавство

2020

 

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (французька та англійська мови): лінгвістика та перекладознавство

2020

 

035 Філологія

Українська мова та література

2020

 

051 Економіка

Економічна кібернетика

2020

 

052 Політологія

Політологія

2020

 

053 Психологія

Психологія

2020 n

 

053 Психологія

Психологія

2020

 

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом

2020

 

073 Менеджмент

Менеджмент

2020

 

075 Маркетинг

Маркетинг

2020

 

091 Біологія

Біологія

2020

 

101 Екологія

Екологія

2020

 

101 Екологія

Екологія інформаційного простору

2020

 

101 Екологія

Радіоекологія

2020

 

104 Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

2020

 

113 Прикладна математика

Прикладна математика

2020

 

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

2020

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

2020

 

 

 

Back to top