Філологічний  факультет був заснований у 2020 році як правонаступник факультетів іноземної та української філології Рівненського державного гуманітарного університету.

У різні роки факультетом керували кандидати наук, доценти М.Н. Ямницький, М.М. Калініченко, М.В. Крет, Д.В. Кравець, доктор педагогічних наук, професор С.С. Пальчевський. На даний час колектив факультету очолює кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України Галина Іванівна Ніколайчук.

Метою науково-професійної діяльності факультету є  формування конкурентоспроможного фахівця XXI століття, здатного здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, забезпечувати розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх та духовних потреб.

На стаціонарному та заочному відділеннях факультет нині навчається близько 600 студентів, які поглиблено вивчають українську, англійську, німецьку, французьку, російську мови, переклад, педагогіку, літературу, редагування текстів, психологію та інші фахові дисципліни. На факультеті успішно функціонує неографічна лабораторія «NEOLEX-Рівне». Навчальна діяльність на факультеті  здійснюється на базі мовних центрів: Навчально-дослідницький центр Відділення французької мови, Центр навчально-методичної літератури Goethe-Institut, Центр навчання та викладання англійської мови,  з використанням сучасних педагогічних технологій.

Навчання здійснюється за наступними спеціальностями:

 • 014 Середня освіта (українська мова і література);
 • 014 Середня освіта (англійська мова і література);
 • 014 Середня освіта (німецька мова і література);
 • 014 Середня освіта (французька мова і література);
 • 014 Середня освіта (англійська мова і література) та психологія;
 • 014 Середня освіта (українська мова і література), психологія;
 • 014 Середня освіта (українська мова і література), історія;
 • 035 Філологія. Українська мова та література;
 • 035 Філологія. Германські мови та літератури (Переклад включно);
 • 035 Філологія. Романські мови та літератури (Переклад включно);
 • 035 Філологія. Слов'янські мови та літератури (Переклад включно).

На сьогодні факультет бере активну участь у спільних міжнародних проєктах організацій та освітніх установ країн Західної Європи: "Міжнародний Рефендаріат" (Німеччина, 2017-2018 р.), "Семестрова програма академічної мобільності Академії ім. Яна Длугоша" (Польща, 2017 р.), "Навчання німецької мови у дитячих садочках" (Goethe-Institut, з 2016 р.), " Шкільний вчитель нового покоління" (British Council, з 2016 р.).

У травні 2019-го в стінах нашого факультету успішно завершився проект «Толерантність та міжкультурний діалог (Tolerance and Intercultural Dialogue)» в рамках європейської програми ERASMUS+. У проекті прийняли участь студенти з України, Азербайджану, Італії, Об’єднаного королівства Великої Британії та північної Ірландії.


Проект «Толерантність та міжкультурний діалог (Tolerance and Intercultural Dialogue)»

Back to top