ОГОЛОШЕННЯ!

Організаційні збори для аспірантів 2020 року вступу

відбудуться 25 вересня о 12:00, каб.115.

Відділ аспірантури


Атестація аспірантів 1, 2, 3 та 4-ого курсів буде проводитись
29 вересня 2020 року

Назва спеціальності

Час

Склад комісії

113. Прикладна математики

Ільків Ігор Васильович - 2 к.

Малаш Катерина Миколаївна – 4 к.

 

9.30

проф. Дейнега О.В.,

проф.Петрівський Я.Б.,

доц.Панюк Т.П.

101. Екологія

Степанюк Ярослав Вікторович – 2 к.

Андрійчук Сергій Володимирович – 3к.

Штокало Степан Степанович – 3 к.

Савчук Любов  - 4 к.

 

9.40

проф. Дейнега О.В.,

проф. Лико Д. В.

доц. Лико С.М.,

доц.Панюк Т.П.

053. Психологія

Білецька Олена Давидівна – 1 к.

Карпова Анастасія Володимирівна – 2к.; Деревянко Наталія Зіновіївна – 2 к.; Панасюк Віктор Миколайович – 3 к.; Юдкіна Христина Володимирівна – 3 к.

 

10.00

проф. Дейнега О.В.,

проф. Павелків Р. В.,

доц. Панюк Т.П.

 

011. Освітні, педагогічні науки

Петренко Інна Федорівна – 1 к.; Андреєва  Ольга Богданівна – 1 к.; Коваль Катерина Юріївна – 1 к.

Пастушок Тарас Васильович – 2 к.; Поліщук Ірина Віталіївна – 2 к.; Станіславчук Наталія Іванівна – 2 к.

Мазур Дмитро Володимирович – 3 к.; Бондарець Марія Анатоліївна – 3 к.; Купчак Світлана Богданівна – 3 к.

Таргоній Іванна Василівна - 4 к.; Дуброва Алла Степанівна – 4 к.

 

 

10.20

проф. Дейнега О.В.,

проф. Петренко О.Б.,

проф. Сверлюк Я. В.,

проф. Грицай Н. Б.,

доц. Панюк Т.П.

 

052. Політологія

Черній  Мирослав Валерійович – 1 к.; Коник Тетяна Григорівна – 1 к.

Андрейко Ірина Степанівна – 2 к.; Міщук Віктор Валентинович – 2 к.; Філіпенко Дмитро Олександрович – 2 к.

Постельжук Яна Володимирівна 3 к.

 

11.00

проф. Дейнега О.В.,

проф. Гон М.М.,

проф. Кириленко О. М.,

проф. Юськів Б.

доц. Панюк Т.П.

031. Релігієзнавство

Байда Наталія Петрівна – 1 к.

Рубель Анатолій Вікторович – 1 к.

11.20

проф. Дейнега О.В.,

проф. Панчук І.І.

доц. Панюк Т.П.,

035. Філологія

Медведь Валентина Валентинівна – 1 к.

Крупка Любомир Олександрович – 2 к.; Дячок Катерина Іванівна – 2 к.

Кінащук Анастасія Володимирівна – 3к.; Артемова Юлія Ігорівна  – 3 к.; Вернюк Назарій Віталійович – 4 к.

11.40

проф. Дейнега О.В.,

проф. Вокальчук Г. М.,

проф. Деменчук О. В.,

проф. Совтис Н. М.,

доц. Панюк Т.П.

Увага!

Зобов’язую керівників прослідкувати за вчасним звітуванням аспірантів на кафедрах.

Присутність керівників в складі комісії на атестації аспірантів, за власним бажанням!!!!

На атестацію аспірантам потрібно мати :

 • Звіт за 1-ший семестр 2019-2020 н.р. (хто не здав під час весняного звітування);
 • Звіт з практики (3 курс);
 • Витяг з протоколу засідання кафедри.
 • Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету.
 • Атестаційний лист за 2019-2020 н.р.

Обов’язково мати ксерокопії наукових публікацій!!!!!!!!!!!!!

Проректор з наукової роботи                                                        проф. О. В. Дейнега


ВСТУПНІ ІСПИТИ В АСПІРАНТУРУ ВІДБУДУТЬСЯ

Назва вступного іспиту

Дата

Час

Аудиторія

Іноземна мова

02.09.2020

12.30

205

Спеціальність

053. Психологія

08.09.2020 р.

10.00

326

011. Освітні, педагогічні науки

08.09.2020 р.

11.00

225

052. Політологія

08.09.2020 р.

11.00

228

035. Філологія

08.09.2020 р.

14.15

303

031. Релігієзнавство

08.09.2020 р.

10.00

218

101. Екологія

08.09.2020 р.

10.00

203

(Гуртожиток №7)

113. Прикладна математика

08.09.2020 р.

11.00

205


Рівненський державний гуманітарний університет
оголошує прийом
до АСПІРАНТУРИ та ДОКТОРАНТУРИ

для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки;
 • 031 – релігієзнавство;
 • 035 – філологія;
 • 053 – психологія;
 • 052 – політологія;
 • 101 – екологія;
 • 113 – прикладна математика;

для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки.

До аспірантури приймаються особи які здобули ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення;
 • кошти фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;    - заочна форма – 4 роки.

строки підготовки в докторантурі - 2 роки

Вступні випробування : іноземна мова та спеціальність.

Зарахування до аспірантури : 10-11 вересня 2020 року

Документи, що подаються до вступу в аспірантуру

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі (зразок на сайті), вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;
 • копію трудової книжки, завірену печаткою установи, в якій вступник працює (за наявності);
 • особову картку з обліку кадрів за формою П-2ДС, засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат з теми, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності;
 • список опублікованих наукових статей (інших публікацій) і винаходів (за наявності);
 • копії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (інших публікацій (за наявності);
 • копії посвідчень про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендацію щодо вступу до аспірантури Вченої ради закладу вищої освіти, в якому працює або навчається вступник (за наявності).

У заяві в паперовій формі зазчається згода вступника на обробку персональних даних. Оригінали документів під час участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (під час виконання вимог до зарахування). Трудова книжка (оригінал) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Документи приймаються: з 25 серпня по 31 серпня 2020  року

за адресою: вул. Пластова, 31, кабінет 115, науковий відділ.

Телефон для довідок: 63-32-15.Складання кандидатських іспитів зі спеціальностей, іноземної мови та філософії
відбудеться 20 грудня 2018 року
для аспірантів, здобувачів до 2016 року вступу

Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 3. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Посвідчення про складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови (для тих, хто складає іспит із спеціальності).
 5. Копія витягу з протоколу засідання вченої ради наукової установи або ВНЗ про затвердження теми дисертаційного дослідження, копія витягу з протоколу засідання Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.
 6. Список опублікованих наукових праць.
 7. Реферат.
 8. Додаткова частина програми кандидатського іспиту зі спеціальності, яка  складається з 3-х частин:
 • загальної характеристики дисертації (актуальність теми, мета, задачі, об’єкт, предмет, методи, наукова новизна, практичне значення, апробація, зміст дисертації);
 • 20-30 питань щодо проблематики дисертації;
 • 30-40 основних бібліографічних джерел, які складають теоретико-методологічну основу дослідження.                                                                                        

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ  з 10 грудня по 20 грудня 2018 року (каб.115)

Примітка!!!!!!!!!!!!                                                                    

 • аспіранти РДГУ, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, складають іспити безкоштовно;
 • прийом кандидатських іспитів зі спеціальностей, іноземної мови та філософії для аспірантів, здобувачів до 2016 року вступу, більше проводитись не буде. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установ)" включено освітню складову, яка скасовує кандидатські іспити!!!!!!

Відділ аспірантури і докторантури


Складання кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови
відбудеться 15 травня 2018 року

Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації із зазначеної спеціальності.
 3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 5. Реферат (подається на кафедру романо-германської філології).

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ з 10 квітня по 30 квітня 2018 року (каб. 115)
Примітка! 

 • аспіранти РДГУ, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, складають кандидатський іспит безкоштовно;
 • здобувачі РДГУ та здобувачі сторонніх організацій складають кандидатський іспит з оплатою 100% вартості.

Відділ аспірантури і докторантури


 Складання кандидатських іспитів з філософії
відбудеться 18 грудня 2017 року

Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації із зазначеної спеціальності.
 3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 5. Реферат (подається на кафедру філософії).

Відділ аспірантури і докторантури


Кандидатський іспит
зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
відбудеться 12 грудня 2017 року о 10.00

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ з 16 жовтня 2017 року в каб. 115
Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 3. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Посвідчення про складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови (для тих, хто складає іспит із спеціальності).
 5. Копія витягу з протоколу засідання вченої ради наукової установи або ВНЗ про затвердження теми дисертаційного дослідження, копія витягу з протоколу засідання Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.
 6. Реферат з теми обраної спеціальності (подається на кафедру теорії та методики виховання).
 7. Додаткова частина програми кандидатського іспиту зі спеціальності, яка складається з 3-х частин:
 • загальної характеристики дисертації (актуальність теми, мета, задачі, об’єкт, предмет, методи, наукова новизна, практичне значення, апробація, зміст дисертації);
 • 20-30 питань щодо проблематики дисертації;
 • 30-40 основних бібліографічних джерел, які складають теоретико-методологічну основу дослідження.

Відділ аспірантури і докторантури РДГУ


Складання кандидатського іспиту з іноземної мови
відбудеться 
19 квітня 2017 року

Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації із зазначеної спеціальності.
 3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 5. Реферат (подається на кафедру романо-германської філології).

Прийом документів проводиться з 20 березня по 24 березня 2017 року (каб.115)

Примітка! 

 • аспіранти РДГУ, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, складають кандидатські іспити безкоштовно;
 • здобувачі РДГУ, здобувачі сторонніх організацій, аспіранти, які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, з оплатою 100% вартості.

Відділ аспірантури і докторантури РДГУ


Складання кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
відбудеться 19 квітня 2017 року

Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації із зазначеної спеціальності.
 3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 5. Реферат (подається на кафедру теорії та методики професійної освіти).

Прийом документів проводиться з 20 березня по 24 березня 2017 року (каб.115)

Примітка! 

 • аспіранти РДГУ, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, складають кандидатські іспити безкоштовно;
 • здобувачі РДГУ, здобувачі сторонніх організацій, аспіранти, які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, з оплатою 100% вартості.

Відділ аспірантури і докторантури РДГУ


Складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна і вікова психологія
відбудеться 19 квітня 2017 року

Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації із зазначеної спеціальності.
 3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 5. Реферат (подається на кафедру теорії та методики професійної освіти).

Прийом документів проводиться з 20 березня по 24 березня 2017 року (каб.115)

Примітка! 

 • аспіранти РДГУ, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, складають кандидатські іспити безкоштовно;
 • здобувачі РДГУ, здобувачі сторонніх організацій, аспіранти, які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, з оплатою 100% вартості.

Відділ аспірантури і докторантури РДГУ


Складання кандидатського іспиту з філософії
відбудеться 
20 квітня 2017 року

Необхідні документи:

 1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
 2. Витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації із зазначеної спеціальності.
 3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
 5. Реферат (подається на кафедру філософії).

Прийом документів проводиться з 20 березня по 31 березня 2017 року (каб.115)

Примітка! 

 • аспіранти РДГУ, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, складають кандидатські іспити безкоштовно;
 • здобувачі РДГУ, здобувачі сторонніх організацій, аспіранти, які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, з оплатою 100% вартості.

Відділ аспірантури і докторантури РДГУ

Back to top