Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) – багатопрофільний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців з педагогічних, природничих, культурно-мистецьких, економічних спеціальностей. Історія РДГУ розпочинається з відкриття Ровенського вчительського інституту в 1940 р., Ровенського інституту культури в 1979 р. та їх об’єднання в 1998 р. у Рівненський державний гуманітарний університет, що дає закладу змогу поєднати багаторічний досвід з інноваційним потенціалом сучасних технологій навчання студентів.

Освітній процес забезпечують 9 факультетів (педагогічний, психолого-природничий, історико-соціологічний, іноземної філології, української філології, математики та інформатики, фізико-технологічний, документальних комунікацій та менеджменту, художньо-педагогічних), інститут мистецтв, інститут психології та педагогіки, інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти.  До структури університету входять Сарненський педагогічний коледж,  Дубенський коледж, Дубенський коледж культури і мистецтв, Рівненське музичне училище.

Освітньо-наукову діяльність здійснюють 45 докторів наук та професорів, 358 кандидатів наук, доцентів, серед яких 32 заслужені працівники у галузі освіти,  культури, мистецтва, науки і техніки, фізичної культури і спорту.

В університеті діють наукові школи, спрямовані  на розв’язання актуальних проблем науки і практики, видаються наукові фахові видання (у тому числі такі, що індексуються у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus») з історичних, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських галузей науки.

Потужним інформаційним та просвітницьким центром РДГУ є наукова бібліотека з більш ніж півмільйонним фондом друкованих видань та колекцією стародруків, яка активно впроваджує новітні інформаційні технології обслуговування читачів. 

З метою забезпечення належного рівня професійної підготовки майбутніх фахівців: утворені консалтингові центри, науково-дослідницькі лабораторії; реалізуються сертифікатні програми; зміцнюються міжнародні зв’язки з європейськими закладами освіти; реалізується програма академічних обмінів «Еразмус+».   

До послуг студентів – 4 навчальні корпуси, 7 гуртожитків, кафе, спортивна та тренажерна зали, актові зали, хореографічні класи, медичні пункти. Студенти мають змогу виявити активність  через участь у самоврядуванні, наукових гуртках, клубах за інтересами, благодійних та волонтерських організаціях, спортивних секціях, професійних спортивних командах.

Back to top