Навчальний відділ – структурний підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету, який здійснює планування, організацію і контроль навчального процесу, забезпечує його вдосконалення, сприяє професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координує діяльність підрозділів університету з питань організації навчального процесу. Розпорядження навчального відділу є обов'язковими для деканатів, кафедр, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу університету.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляється на навчальний рік.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку РДГУ, наказами та розпорядженнями ректора та вченої ради університету, Положенням про навчальний відділ.

Напрями роботи навчального відділу:

  • Реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.
  • Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи факультетів, інститутів і кафедр університету.
  • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.
  • Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.
  • Підготовка статистичних звітів.
  • Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на вченій раді університету і ректораті.
  • Організація оформлення студентських квитків, дипломів та додатків до дипломів європейського зразка (Diploma Supplement), їх дублікатів.
  • Впровадження автоматизованої системи підготовки та ведення документації навчального процесу.

Керівництво роботою навчального відділу здійснює начальник відділу. Навчальний відділ знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні проректора з навчальної роботи.

Працівники навчального відділу

Колосюк Ольга Андріївна – начальник навчального відділу (каб. №128)

Кусік Галина Матвіївна – заступник начальника навчального відділу (каб. №128)

Кусік Олександр Анатолійович - методист вищої категорії (каб. №128)

Баша Тетяна Миколаївна – методист вищої категорії (каб. №128)

Бзіта Інна Іванівна- методист вищої категорії (каб. №128)

Верешко Наталія Олександрівна - методист вищої категорії (каб. №128)

Косюк Олена Михайлівна - методист вищої категорії (каб. №125)

Мишкарьова Світлана Володимирівна - методист вищої категорії (каб. №128)

Шульгач Марія Ігорівна - методист вищої категорії  (каб. №131)

Касаткіна Альона Володимирівна – секретар навчального відділу (каб. №125)

Контакти: 0362-26-66-80

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31

Back to top