Візит польської делегації

22 березня проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Ю.В. Пелех та керівник Центру міжнародних відносин П.В. Антонюк-Кисіль вітали іноземну делегацію з Академії ім. Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща) у стінах РДГУ. Цього разу гостями нашого Університету стали: декан педагогічного факультету Академії ім. Яна Длугоша доктор габ., проф. Даніель Кукла; доктор гум.н. Збіґнєв Вечорек; доктор гум.н. Анна Пєржхава; доктор гум. н. Адріанна Сарнат-Чястко; доктор гум. н. Збіґнєв Вєнскі.  Під час урочистого пленарного засідання академічної спільноти Ректор Університету проф. Р.М.Постоловський вручив сертифікат про проходження стажування в РДГУ на базі кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи доктору гум. наук Збіґнєву Вєнскі, а решта гостей будуть проходити стажування в РДГУ упродовж наступних трьох місяців. Упродовж візиту польської делегації було здійснено низку важливих зустрічей: із Ректором Університету та професорсько-викладацьким складом кафедри педагогіки початкової освіти та кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Результатами зустрічі стали:

  • домовленості про участь викладачів кафедр у міжнародній он-лайн конференції у травні 2018р. на базі Академії ім. Яна Длугоша;
  • публікація спільного збірника наукових праць академічної спільноти РДГУ та Академії ім. Яна Длугоша;
  • започаткування програми Ерасмус+ з Академією ім. Яна Длугоша з метою розширення партнерів для академічного обміну РДГУ.

Готові до реалізації запланованого та сподіваємось на плідні результати співпраці.

Polish Delegation Visit

On 22 March Vice-Principal for academic, pedagogical, educational and methodological work, prof. Iurii Pelekh and Head of the Department of International Relations Pavlo Antoniuk-Kysil welcomed foreign delegation from Jan Długosz University in Częstochowa at Rivne State University for the Humanities. That time there were such guests of our University as Dean of Pedagogical Faculty in Jan Długosz University in Częstochowa dr. hab., prof. Daniel Kukla, Vice-Dean dr. Zbigniew Weczorek, dr. Anna Pierzchała, dr. Adrianna Sarnat-Ciastko, and dr. Zbigniew Łęski. During the ceremonial plenary meeting of academic staff University’s Principal prof. Ruslan Postolovskyi presented Certificate of Training for dr. Zbigniew Łęski that was conducted on the base of the Department of Pedagogy, Educational Managment and Social Work. Other guests will have vocational training at Rivne State University for the Humanities during the next three months. Within Polish delegation visit important meetings with University’s Principal and academic staff of the Department of Pedagogy and Primary Education and Department of Pedagogy, Educational Managment and Social Work  were held. There were such results of the meetings as:

  • Agreements about the participation of Departments’ lecturers in International on-line conference in May 2018 on the base of  Jan Długosz University in Częstochowa;
  • Publishing of common for academic staff of RSUH and Jan Długosz University collection of scholarly articles;
  • Erasmus+ Program Start within Jan Długosz University’s cooperation with the aim to involve more partners for academic exchange of Rivne State University for the Humanities.

We are ready to realize planned items and hope for successful cooperation.

 

Preparatory Department for foreign citizens

To attention of foreign citizens!

Rivne State University for the Humanities begins the admission for Preparatory Department at the University.

According to the curriculum terms and using modern techniques in foreign languages teaching experienced lecturers of Foreign Languages Faculty and Ukrainian Language Faculty will provide learning of Ukrainian language as a foreign one for those who wants to study at the University. Libya, Cameroon, India, and Morocco citizens have been already interested in studying at the University’s Preparatory Department. 

The applicants who apply the documents before 1 June 2018 get a discount for the studying at the Preparatory Department.

We invite you for studying!

За сприяння кафедри Практики німецької і французької мов факультету іноземної філології  РДГУ п’ятеро студентів факультету, а саме: Шевчук Ольга, Тимощук Марина, Власюк Ірина, Гапонюк Оксана та Кривко Юлія з 1.02 по 3.03 2018 року взяли участь у Міжнародному Референдаріаті, який передбачав підготовку та проходження педагогічного стажування у гімназіях м. Любек, Німеччина. Участь у Міні-Референдаріаті стала можливою за підтримки членів Ротарі Клубу м. Любек. Організатор Проекту – доцент кафедри Практики німецької і французької мов Джава Н. А.

Рівненські студентки були розподілені між 4 навчальними закладами і мали можливість не лише спостерігати за навчальним процесом, а й взяти участь у ньому. Проект передбачав методичні семінари, педагогічну практику, а також різноманітні екскурсії Федеральною Землею Сілезія-Гольштайн.

“Ми неймовірно вдячні декану факультету проф. Ніколайчук Г. І., викладачам кафедри Практики німецької і французької мов (зав. кафедрою доц. Середюк Л.А.) за надану нам можливість. Дана педагогічна практика відкрила для нас нові горизонти у нашій майбутній професії. Ми змогли не лише покращити своє володіння німецькою мовою, а й удосконалити наші педагогічні навички та побачити повсякденне життя німців”,  - зазначають студентки, учасниці Проекту.
19.03.18 – 26.03.18 факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету відвідав лектор Німецької служби академічних обмінів (DAAD) André Böhm Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки м. Луцьк.

За ініціативи кафедри практики німецької та французької мов, зокрема завідувача кафедри доц. Середюк Л.А. та декана факультету іноземної філології проф. Ніколайчук Г.І. стали можливими запрошення та приїзд лектора André Böhm у Рівненський державний гуманітарний університет.

Під час цього візиту студенти були проінформовані про умови надання фінансової допомоги, про процедуру та терміни подачі заявки на стипендії, про літні німецькомовні, країнознавчі курси, про навчання в одному з вузів Німеччини, зокрема продовження академічної освіти на післядипломній програмі, а також про проведення мовного online-тестування OnDaF, де можна визначити відповідність свого рівня володіння німецькою мовою Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти. André Böhm показав  цікавий фільм про студентське життя в Німеччині, розповів детально про усі витрати на навчання, пошуки та забезпечення житла.

Також André Böhm провів навчально-практичні та лінгвокраєзнавчі семінари, на яких студенти дізналися про становище емігрантів в Німеччині та політичне становище країни,  про стосунки, відносини в сім’ї, функціонування навчальних закладів, студентське життя. Студенти здобули лінгвокраїнознавчі знання, і, що варто зазначити, мали змогу безпосередньо поспілкуватися з носієм німецької мови та розвинути свої мовленнєві вміння і навички.

ОГОЛОШЕННЯ

22 – 23 березня 2018 року
відбудеться

ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти
Рівненського державного гуманітарного університету за 2017 рік

22 березня – пленарне засідання (початок об 11:00, актова зала навчального корпусу №2, вул. Пластова,31)
22-23 березня – секційні засідання кафедр за графіками деканатів

Ректорат

5 березня відбулася офіційна зустріч проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ проф. Ю.В. Пелеха та представників Міжнародного європейського кластеру (East European Cluster) на чолі з Єжи Рутковські з метою обговорення продовження уже 2-річного партнерства РДГУ та Університету Економіки м. Бидгощ (Польща).

Мета співпраці: залучення студентів РДГУ до стажування за кордоном  з можливістю подальшого навчання у польських університетах за програмою «Подвійний диплом».

Результатами зустрічі стали домовленості про весняне стажування студентів та викладачів Університету, по закінченню якого учасники отримують сертифікат про участь із зазначеними практиками, які були пройдені при Університеті Економіки м. Бидгощ (Польща).

 

Back to top