Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рік впровадження

Укр PDF

Eng PDF

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

2018

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

2018

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

2018

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

2018

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
(додаткові спеціальності:
014.09 СО (Інформатика);
014.08 СО (Фізика))

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

2018

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

2018

 

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

2018

 

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

2018

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

2018

 

024 Хореографія

Хореографія

2018

 

026 Сценічне мистецтво

Режисура. Акторське мистецтво

2018

 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

2018 (1р 10м)

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія

2018

 

035 Філологія

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

2018

035 Філологія

Українська мова та література

2018

 

051 Економіка

Економічна кібернетика

2018

 

052 Політологія

Політологія

2018

 

052 Політологія*

Політологія*

2018

 

104 Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

2018

 

113 Прикладна математика

Прикладна математика

2018

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

2018

 

Back to top