Павелків Віталій Романович -

 - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології та психодіагностики, декан психолого-природничого факультету.

 

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічні чинники агресивної поведінки підлітків та шляхи її корекції».

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психогенеза агресивної та деструктивної поведінки в підліткових субкультурах».

Викладає навчальні дисципліни:

Загальна психологія

Психологія          

Основи психології

Теоретико-методологічні проблеми психології

Методологічні та теоретичні проблеми психології

Back to top