Професор, доктор педагогічних наук.

Тема дисертації:«Теоретико–методичні засади професійно орієнтованого навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики»

Наукові інтереси: Використання комп’ютерної техніки у викладанні природничих і технічних дисциплін та підготовці фахівців до використання комп’ютерної техніки в професійній діяльності.

Дисципліни, які викладає: Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці, Інформатика, Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, Методика професійного навчання.

Доцент кафедри інформаційних технологій та моделювання. Завідувач кафедри інформаційних технологій та моделювання з  березня 2023 року. 

Мороз Ігор Петрович народився 15 березня 1968 р. в  с. Дермань Здолбунівського р-ну Рівненської обл.

Закінчив Республіканську фізико-математичну школу при КДУ ім. Т. Шевченка в 1985 р..

У 1992 р. закінчив Київський державний університет ім. Шевченка за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». Отримав диплом «Радіофізик» з відзнакою.

Аспірантура: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 2003 р.

Успішно захистив у 2002 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика за темою «Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужностей з інтегральними p-i-n-структурами».

У 2020-2022 роках навчався в докторантурі при НУВГП за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки.

 

Місця роботи: інженер-конструктор 2-ї категорії відділу головного конструктора заводу “Оризон”, Черкаси, 1992-1994 рр.; лаборант, інженер обчислювального центру, старший викладач, доцент кафедри інформатики та прикладної математики (інформаційних технологій та моделювання) Рівненського державного педагогічного інституту (Рівненського державного гуманітарного університету) з 1995 р. по даний час.

Дослідницькі інтереси: математичне моделювання сингулярно та регулярно збурених нелінійних систем, електродинаміка НВЧ, фізика напівпровідників та діелектриків, фізика плазми, теорія систем.

 Викладання навчальних дисциплін: теорія систем та системний аналіз, класифікація та розпізнавання образів, стохастичне моделювання, основи фізико-математичного моделювання, техноголія розробки комп’ютерних ігор, випадкові процеси, програмування, чисельні методи, основи цифрової електроніки, комп’ютерна схемотехніка та архітектура ЕОМ, основи нелінійної динаміки, математичні моделі електродинаміки.

 

Публікації за період 2018-2023 рр.

1.      Мороз І.П. Алгоритм оптимізації області інжектуючих контактів інтегральних p-i-n-структур, що призначені для комутації НВЧ сигналів. // Праці 5-й Міжнародній конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій». – Рівне. – 2018. – С.207-210.

2.      Бомба А.Я., Мороз І.П. Оптимізація параметрів контактних областей інтегральних p-i-n-структур в умовах високого рівня поверхневої рекомбінації // Праці 5-й Міжнародній конференції «Комп'ютерне моделювання в наукоємних технологіях (КМНТ-2018)». – Харків. – 2018.

3.      Бомба А.Я., Мороз І.П. Математичне моделювання згасання електромагнітних хвиль в області просторового заряду напівпровідників з урахуванням зворотного впливу. // Збірник праць науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації». – Львів. – 2018. – С. 75-79.

4.      V.Grimalsky, S. Koshevaya, Escobedo-A.I.Moroz . The Electron Spectrum of Quantum Wires in n-Si of Arbitrarily Doping Profile // 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – Kyiv. – P.80-84.

5.      Мороз І.П., Гаврилуца О.В. Розробка конвективно-дифузійних моделей для аналізу масообмінних процесів // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців “Прикладні аспекти інформацій-ного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень. – Рівне. – 2018 –С. 91-93.

6.      Moroz, I.Grimalsky, V.V.Koshevaya, S.V.Kotsarenko, A. Self-action of intense millimeter waves in waveguides with integrated P-I-N structures // Radioelectronics and Communications Systems. – 2018. – V. 61. – I.3. – Р. 110–120.

7.      Moroz I., Bomba A. Mathematical Modeling of Electromagnetic Fields in Irregular Waveguide // 2019 IEEE 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). – Lviv-Slavske. DOI: 10.1109/CPEE47179.2019.8949094

8.      Bomba A., Moroz I., Bojchura M. The optimization of the shape and size of the injection contacts of the integrated p-i-n-structures on the base of using the conformal mapping method // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2021. – №1. – P.14-27.

9.      Бомба А.Я., Мороз І.П. Математичне моделювання стаціонарних процесів в активній області інтегральних поверхнево-орієнтованих p-i-n-структур методами теорії збурень // Праці 6-й Міжнародній конференції «Комп'ютерне моделювання в наукоємних технологіях (КМНТ-2021)». – Харків. – 2021 – С41-44.

10.  Бомба А.Я., Мороз І.П. Прогнозування стаціонарного розподілу носіїв заряду в активній області поверхнево-орієнтованих p-i-n структур методами теорії збурень. // Вісник Харківського національного університету серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2021. – вип. 50. – С. 27–36.

11.  Бомба А.Я., Мороз І.П. Математичне моделювання дифузійно-дрейфового процесу в активній області p-i-n діодів з врахуванням розігріву та рекомбінації методами теорії збурень // Журнал обчислюваль-ної та прикладної математики. – №1 (135). – 2021. – С. 29-35.

12.  Bomba A., Moroz I. Simulation of the charge carriers distribution in the active region of the P-I-N-structures by the perturbation theory methods // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – Вип. 21. – Камянець-Подільський. – 2021. – C. 20-30. DOI: 10.32626/2308-5916.2021-22.20-30.

13.  Bomba A., Moroz I., Bojchura M. DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF THE PLASMA CHARACTERISTICS MATHEMATICAL MODEL IN THE ACTIVE REGION OF INTEGRATED P-I-N-STRUCTURES BY THE PERTURBATION THEORY AND CONFORMAL MAPS METHODS // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №5 (113). – 2021. – С. 51-61. doi:10.15587/1729-4061.2021.243097.

14.  Бомба А.Я., Мороз І.П. Моделювання розподілу носіїв заряду в активній області p-i-n-структур методами теорії збурень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія: Технічні науки. – Рівне. – Вип. 1(97). – 2022. – С. 291-306.

15.  Мороз І.П. Математичне моделювання характеристик p-i-n-структур, що взаємо-діють з високочастотним електромагнітним випромінюванням, методами теорії збурень // Computer Science and Applied Mathematics. - №1. – 2022.- С.48-58.

16.  Мороз І.П. Метод коригуючих функцій розв’язання крайової задачі для рівняння амбіполярної дифузії в області з криволінійними межами // Журнал обчислюваль-ної та прикладної математики. – №2. – 2022. – С. 91-97.

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31, каб. 218.
Телефон:  (0362)633399
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Етична та естетична аксіологія, історія естетики, сучасна естетика, польська естетична думка ХХ ст., сучасне мистецтво, а також проблематика зі сфери філософської антропології, культурології, епістемології, історії філософії та релігієзнавства.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Панорама сучасної зарубіжної філософії», «Сучасна європейська політична філософія», «Етика, естетика», «Філософія і методологія науки», «Логіка», «Філософія науки», «Релігієзнавство», «Екологічна етика», «Цінності європейської цивілізації».

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Shevchuk, Ekaterina S. The Pluralism and Egalitarism of Wladyslaw Tatarkiewicz’s Aesthetical Conception // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta Filosofiya-Sotsiologia-Politologiya / Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. – Volum 32. – Issue 4. – Page 345-352. Published 2015. Web of Science.
2. Shevchuk, Ekaterina S. The Comprehension of Aesthetical Values in the Conception of Polish Aestheticians of the First Half of 20Th Century // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta Filosofiya-Sotsiologia-Politologiya / Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. – Volume 36. – Issue 4. – Page 260-267. Published 2016. Web of Science.
3. Kateryna Shevchuk, Dmytro Shevchuk. Politics Between Theology and Messianism in Secular Times // Journal for the Study of Religions and Ideologies. – Vol. 17. – N 51 (2018). – p. 148-161. Scopus.
4. Shevchuk K. The Aesthetic Experience in the Age of New Media Art / Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie. – 2018. – Nr2(42). – P. 105-119. Scopus.
5. Шевчук К. С. Естетичне переживання і естетичні цінності в концепції Станіслава Оссовського / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 17. – Острог, 2015. – С. 92-96. Фахове видання.
6. Шевчук К. С. Естетика елекронних медіа: аналіз основних проблем / К. С. Шевчук // Мультиверсум. – 2015. - № 1-2. – С. 27-34. Фахове видання.
7. Шевчук К. С. Порівняльний аналіз основних понять естетичних концепцій Р. Інґардена і М. Валліса / К. С. Шевчук // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – № 2 (12). – Cуми, 2015. – С. 98-105. Фахове видання.
8. Шевчук К. С. Теорія естетичного переживання Леопольда Блауштайна / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 19. – Острог, 2016. – С. 55-59. Фахове видання.
9. Шевчук К. Матеріальний вимір творів електронного мистецтва / К. С. Шевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культорологія. Філософія. – К., 2016. – Вип. 36 (49). – С. 46-54. Фахове видання.
10. Шевчук К. С. Художні цінності і естетичні цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 20. – Острог, 2017. – С. 116-120. Фахове видання.
11. Шевчук Катерина. Естетичні цінності в концепціях представників універсалізму та плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 21. – Острог, 2018. – С. 44-49. Фахове видання.
12. Shevchuk Kateryna. The concept of the "Contemporary art" and the "Aesthetic Situation" in Polish Aesthetics//Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. Вип. 1 (85) С.95-102. DOI 10.35433/PhilosophicalSciences.1(85).2019.95-102. Фахове видання.

13. Катерина Шевчук. Європейські цінності як фундамент європейської ідентичності і виклики глобалізації. Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта: матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта». Острог: видавництво НаУОА., 2020. С. 13-15.

14. Катерина Шевчук. Трансформаційні процеси в естетиці на початку – в першій половині ХХ ст. Слов’янський світ і Україна. За ред. В. Шеретюка. Рівне, 2021. – С. 56-64.

15. Shevchuk, D., Shevchuk, K., and Matusevych, T. Philosophical counselling: synthesis of the essence and modern tendencies of philosophy. Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 21 (61), 2022, pp.48-60.

16. Kateryna SHEVCHUK, Dmytro SHEVCHUK, Roman Ingarden’s Aesthetical Theory and Contemporary Art. Annals of the University of Craiova Philosophy Series, nr. 50 (2⁄2022), pp. 62-80. Scopus.

17. Dmytro Shevchuk, Kateryna Shevchuk, Kateryna Khudoba. The national identity and Orthodox Church: The case of contemporary Ukraine. Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2022, 12 (3–4), pp.199–211. DOI:10.2478/ebce-2022-0014 199. Scopus.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Шевчук К. С. Естетична аксіологія Романа Інґардена. – Рівне, 2013. – 244 с. Монографія.
2. Шевчук К. С. Естетичне переживання та його цінність в польській естетиці першої половини ХХ ст. – Рівне, 2016. – 356 с. Монографія.
3. Шевчук Катерина. Панорама сучасної зарубіжної філософії / Катерина Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 240 с. Навчально-методичний посібник.
4. Шевчук К. С. Етика, естетика. Навчально-методичне забезпечення курсу. – Рівне: РДГУ, 2019. – 52 с.
5. Шевчук К. С. Філософія. Навчально-методичне забезпечення курсу. – Рівне: РДГУ, 2019. – 50 с.
6. Катерина Шевчук. Людина та її відповідальність у сучасному світі // Людина і культура, за ред. Дмитра Шевчука. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – С. 86-102. Розділ колективної монографії.
7. Шевчук К. Роман Інґарден: філософська особистість. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 8–15. Розділ колективної монографії.
8. Шевчук К. Основні положення аксіологічної концепції Р. Інґардена. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 118–130. Розділ колективної монографії.
9. 
Шевчук Д., Шевчук К. Естетична теорія Романа Інґардена і сучасне мистецтво. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 188–203. Розділ колективної монографії.

Інші види діяльності

Експертка НАЗЯВО.
Членкиня рівненського відділення «Філософського фонду».

Членкиня міждисциплінарного центру з питань релігії, науки, культури при РДГУ.
Членкиня Товариства Львівсько-Варшавської школи ім. Твардовського.
Членкиня редакційної колегії 3 наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія.
2. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Серія: Філософські науки.
3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство.

Координатор з виховної роботи (музичне мистецтво) кандидат педагогічних наук, доцент

Посада: професор кафедри філософії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:  кандидат філософських наук,

Контакти

Адреса м. Рівне, вул. Пластова, 31

Телефон +38978660383

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія релігії, філософія релігії, практичне релігієзнавство, проблеми ісламу, історія філософії.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Філософія та методологія науки», «Філософія науки», «Філософія релігії», «Теорія і практика методики роботи з наративом», «Методологічні засади сучасного релігієзнавства».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Міжконфесійний діалог православ’я  так ісламу. /Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. Вип. 28. Рівне : О. Зень, 2016.  С.  132-140.

 

T.N.Samsutdynova-Lebediuk «Hidoya» basis and muslim marriage //«The Eighth International Conference on Eurasian scientific development».

Proceedings of the Conference (March 03, 2016). «East West» Association for

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016.  Р. 106-112.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Горбаченко Т.Г.  Процесс систематизації норм канонічного права православної церкви. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник №3(7).  Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017.  С.105-106.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Функциональность как сущностная характеристика религии.  Факторы национальной и духовной безопасности студентов Узбекистана. Материалы Республиканской научно-практической конференции 11 октября 2018 года г.Ташкент, Ташкентский химико-технологический институт.  Ташкент, 2018.  С.144-147.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Шамсутдинов Б.Ф. Тимур та Золота Орда. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. Вип. 31. кн. 2. Рівне : О. Зень. 2019. С.69-75.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Трансформація поглядів  Мелетія Смотрицького: між Сходом і Заходом. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні»). Івано-Франківськ, 2019. С.98-106.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнсько-ісламські відносини в контексті європейських цінностей. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта». Острог, 2020.  С. 38-43.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Коран про місце і роль жінки в ісламському суспільстві. ІІІ-ІV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів. Київ: Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, 2020. Ч.І. С.178-182.

 

Shamsutdinova-Lebediuk Tatiana, Islam and globalizational challenges. Modern science and practice. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Boston, USA March 26 – 27, 2021 ISBN – 978-9-40361-464-9 The VII International Science Conference «Modern science and practice», March 26 – 27, 2021, Boston, USA. 171 p. (Р. 100-102)

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н.  Середньовічна ісламська філософія. Наукові записки. Серія «Філософія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2021. Вип.22. С.19-24.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Особливості сучасних взаємовідносин чоловіка й жінки у ісламі. Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. Рівне: О.Зень, 2021. С.128-138.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т., Полицяк Н. Соціалізація обдарованих дівчат дошкільного та підліткового віку в умовах тендерної диференціації. Молодь і ринок. №9 (195). 2021. С.130-135.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Нове дослідження з минулого української філософії та соціології (Рецензія на колективну монографію І.Грабовська, С.Грабовський, В.Крисаченко, К.Настояща, Л.Чупрій «Латентні західноєвропейські дискурси в українській філософії та соціології доби УРСР» / За наук.ред.канд.філос.н., доц.К.Настоящої. Тернопіль: Вид-во «Крок», 2022. 229 с.) Українознавчий альманах. Випуск 30, 2022. С.143-148.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Біблійні наративи у творчості  Григорія Сковороди. Українознавчий альманах. Випуск 31, 2022. С. 53-58.

 

Мишков Віктор, Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Старообрядницька церква: аспекти життя в сучасних умовах. Українознавчий альманах. Випуск 31, 2022. С. 113-118.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Образ «шляхетної людини» Конфуція як ідеал морального зразку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. № 23. С. 14–19.

 

Shamsutdinova-Lebediuk Tatiana The role of Ukrainian monasteries in the national and cultural process the end of the 16th – the first half of the 17th century (on the example of the Derman Holy Trinity Monastery). Concepts and use of technologies in practice. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. London, Great Britain 2022. Pp.201-204/

 

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Іслам, сім’я, жінка. (Релігієзнавчий аспект). Монографія. К.: Міленіум, 2013. 184 с.

 

Колективна монографія

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнство./ Історія священних і віроповчальних текстів релігій світу./ За ред.Т.Г.Горбатенко, В.І.Лубського.  В 2-х т. К.: В-во Українського фітосоціологічного центру, 2013.  Т. 2. С. 98-146.

 

Посібники:

Іслам у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник та матеріали з курсу «Конфесійно-практичне релігієзнавство»./ За ред. Лубської М.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 355 с. / 2,0 друк. арк./

 

Модульні та навчальні тести з філософії для індивідуальної роботи та самоконтролю. Збірник навчальних тестів (згідно кредитно-модульної системи). Укладачі: Т.Н. Шамсутдинова-Лебедюк,  Т.О.Сілаєва, А.Д.Ятченко, Ф.К. Понятовський, ВВ.Куриляк. К.,: Міленіум, 2020. 200 с.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Релігієзнавство: навчально-методичне забезпечення курсу. Навчально-методичні матеріали. Рівне, 2020. 46 с.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Філософія. Навчально-методичні матеріали до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти (дистанційна форма навчання). Рівне, РДГУ 2021. 56 с.

 

Інші види діяльності

Керівник   гуртка «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді Рівненської обласної ради

  

Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України в Рівненській області (секція «Філософія»).

 

Член ГО «Українська асоціація релігієзнавців України»

 

Член міждисциплінарного центру з питань релігії, науки, культури при РДГУ.

 

Член Ради факультету «Історії, політології та міжнародних відносин»

Back to top