доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, декан факультету ДКМ.

Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки підприємства, 2005р.

Теми дисертацій:

  • на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Бухгалтерський облік та контроль операцій з нерухомістю».
  • на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії” за спеціальністю 00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Шифр спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 Житомирського державного технологічного університету.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: фінанси, фінанси підприємств, фінанси, гроші та кредит.

Back to top