Історія факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики розпочалася з моменту заснування його на базі бібліотечного факультету Рівненського інституту культури у 1997 році. З дня утворення Рівненського державного гуманітарного університету (1998 р.) факультет є його структурним підрозділом. 

Навчальний процес на факультеті забезпечують три випускові кафедри: документальних комунікацій бібліотечної та архівної справи; менеджменту; економічної кібернетики та кафедра економічної теорії, яка забезпечує викладання фундаментальних економічних дисциплін для студентів усіх спеціальностей університету.

Деканами факультету в різні роки були: доцент, кандидат педагогічних наук Г.В.Власова,  доцент, кандидат економічних наук Н.Г.Калічава, професор, кандидат фізико-математичних наук О.В.Крайчук.

У 2020 році відбулося об’єднання двох факультетів, а саме: факультету документальних комунікацій та менеджменту з фізико-технологічним факультетом, який нині називається факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики згідно наказу №143-01-01 від 01 вересня 2020р.

Декана факультету

професор, доктор економічних наук Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук.

Дата народження: 12 грудня 1982р.

В 2005 році закінчила Національний університет водного господарства та природокористування. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою).

 Працювала в Рівненській філії Приватбанку на посаді провідного спеціаліста відділу валютних і депозитних операцій корпоративних клієнтів та спеціалістом РКБ по персональному обслуговуванню корпоративних клієнтів (відділення №19).

З 2010 року була здобувачем при Житомирському державному технологічному університеті, за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

18 квітня 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Бухгалтерський облік і контроль операцій з нерухомістю» в Житомирському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

З 2012 року є головою Ради молодих менеджерів, координацію діяльності якої здійснює постійна комісія з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненської обласної ради.

28 березня 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності

Співзасновниця благодійного фонду «ЮХИМЕНКО».

Автор більше 90 науково-методичних розробок.

Наукові інтереси : Бухгалтерський облік, фінанси.


У складі деканату факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики працюють:

 • заступник декана з навчально-методичної роботи Ольга Ростиславівна Савченко, кандидат економічних наук, доцент

Народилася 15 листопада 1978 року у місті Рівне.

Навчалася у ЗОШ №25 м. Рівне.

У 2001 році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю 7.050210 – «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент у митній справі».

Після закінчення навчання з 2001 року по 2010 рік працювала на кафедрі менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності РІС КСУ викладачем та старшим викладачем.

10 вересня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2010 року працюю на кафедрі менеджменту факультету документальних комунікацій та менеджменту РДГУ.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту РДГУ.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищому навчальному закладі більш як 18 років.

Автор більше 50 науково-методичних розробок. 

Наукові інтереси: система менеджменту; публічне, державне та регіональне управління; операційний менеджмент; митна справа; управління змінами.

З 2014 року у складі жіночої команди факультету ДКМ РДГУ з волейболу, яка неодноразово ставала переможцем, виборюючи призові місця.


 • заступник декана з виховної роботи Симонович Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій.

Освіта:       

 • У 2003 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання (обслуговуюча праця), креслення і безпеки життєдіяльності.
 • У 2020 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача методики трудового і початкового професійного навчання та креслення у вищих навчальних закладах.
 • У 2022 р. закінчила Львівський державний університет ім. Івана Боберського, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, галузь знань Сфера обслуговування, спеціальність Готельно-ресторанна справа.

 • вчений секретар факультету Сідлецький Валентин Олександрович


 • старший лаборант деканату  Людмила Валеріївна Гажаман


 • старший лаборант деканату Наталія Тарасівна Шевчук

 • диспетчер деканату Тетяна Леонідівна Рибачук


 • Методист заочного відділення Світлана Борисівна Авдєєва


 • Методист заочного відділення Інна Володимирівна Луніна

Сьогодні на факультеті працює 7 кафедр:

 • кафедра менеджменту (завідувач кафедри к.т.н., доцент Микитин Т.М.);
 • кафедра економіки та управління бізнесом (завідувачка кафедри д.е.н., професор Дейнега І.О.);
 • кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи (завідувачка кафедри к.пед.н., доцент Сілкова Г.В.);
 • кафедра економічної теорії (завідувачка кафедри к.е.н., професор, Заглинська Л.В.).
 • кафедра фізики, астрономії та методики викладання (в.о. завідувача кафедри, к.пед.н., доцент, Мислінчук В.О.);
 • кафедра професійної освіти, трудового навчання і технологій (завідувачка кафедри, д.пед.н, професор, Лісова С. В.);
 • кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки (т.в.о. завідувача кафедри , к пед. н, доцент, Трофімчук В. М.,).

Підготовка фахівців на факультеті реалізується за двома ОКР: бакалавра та магістра на денній та заочній     формі навчання.

Навчання здійснюється за спеціальностями:

029 Інформаційна,  бібліотечна та архівна справа;

073Менеджмент;

075 Маркетинг;  

281 Публічне управління та   адміністрування;

051 Економіка;

014.08 Середня освіта (Фізика);

104 Фізика та астрономія;

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

015 Професійна освіта (Готельно-ресторанна справа);

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Факультет ДКМФТ має три корпуси для навчання, гуртожиток, комп’ютерні  лабораторії, сучасну бібліотеку.

Наші здобувачі мають можливість проходити практику на кращих підприємствах міста (Приватне підприємство ПрАТ «Рівнеобленерго», Управління Держпраці в Рівненській області, Фірма ПП Кулаковського О.В. по виготовленню кованих виробів «Барокко», ЗОШ I-III ступенів №18 м. Рівне, ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну», Рівненський міський центр творчості учнівської молоді, Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП)  та регіону, беруть активну участь у науковій роботі, громадському і культурному житті  університету, стають переможцями і призерами  всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад.

Back to top