ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Заяви в електронній формі
Копії:
 • документа, що посвідчує особу; 
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 
 • медичної довідки за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 11 липня.
Заяви тільки у паперовій формі подають: 
 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, відповідно до цих Правил прийому; 
 • за наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах; 
 • у разі подання іноземного документа про освіту; 
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі; 
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою Приймальної комісії. 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА

Заява в паперовій формі
Копії:
 • документа, що посвідчує особу; 
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 
 • медичної довідки за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 11 липня;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РОКУ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА
Заява в паперовій формі
Копії :
 • академічної довідки, завіреної у відділі кадрів закладу вищої освіти, в якому вступник здобуває вищу освіту або копію залікової книжки, завіреної підписом декана та печаткою факультету, на якому вступник здобуває вищу освіту;
 • довідки про результати зовнішнього незалежного оцінювання знань (вступних випробувань), завіреної у відділі кадрів вищого навчального закладу, в якому вступник здобуває вищу освіту;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ЗА ТРАДИЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ 
(БЕЗ СКЛАДАННЯ ЗНО)
Заява в паперовій формі
Копії:
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 
 • копію медичної довідки за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 11 липня
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЗНО З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Заява в паперовій формі
Копії:
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 
 • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту; 
 • копію медичної довідки за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 11 липня;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ЗНО З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Заява в паперовій формі
Копії:
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 
 • медичної довідки за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 11 липня;
 • документа (документів), які засвідчують право складати вступнтй іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

ВСТУП  НА   НАВЧАННЯ   ДО   АСПІРАНТУРИ

 • заява в паперовій формі;
 • копія документа, що посвідчує особу; 
 • копія диплома державного зразка магістра (спеціаліста) та додатка до нього;
 • копія трудової книжки, завірена печаткою установи, в якій вступник працює (за наявності); 
 • особова картка з обліку кадрів за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює; 
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат на тему, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності; 
 • список опублікованих наукових статей і винаходів (за наявності);
 • копії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (за наявності);
 • копії посвідчень про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копія сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендація щодо вступу до аспірантури вченої ради вищого навчального закладу, в якому працює або навчається вступник (за наявності).
 

 

Back to top