9 листопада 2023 р. в м. Рівне відбулася Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: РОЛЬ АКАДЕМІЧНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ СПІЛЬНОТ» у рамках реалізації Українською Асоціацією Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції проєкту ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Монне «ЄС – Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні» 620395-EPP-1-2020-1-UA–EPPJMO–SUPPA–EU–EAP у співпраці з Національним Еразмус+ Офісом в Україні та у партнерстві з Рівненським державним гуманітарним університетом.

Мета конференції: сприяти консолідації національних та міжнародних інтелектуальних ресурсів у сфері Європейських студій та поширенню досліджень з питань європейської інтеграції серед академічної спільноти України та за її межами.

З вітальним словом до учасників звернулися:

 • Проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету Олександр Дейнега, доктор економічних наук, професор;
 • Проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій Юрій Пелех, доктор педагогічних наук, професор, Доктор габілітований у галузі соціальних наук;
 • Координаторка Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлана Шитікова;
 • Голова правління Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції Ірина Сікорська;
 • Waldemar Lib, Колегіум соціальних наук, Інститут Педагогіки, Жешувський університет;
 • Представник делегації України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи (Страсбург), депутат Рівненської обласної ради – Світлана Богатирчук-Кривко.

Тематика Конференції, що знайшла вираження у шести панельних дискусіях, продиктована міжнародними реаліями, особливостями інтеграції України з Європейським Союзом в умовах повномасштабної війни росії проти України, а також безпековими загрозами та викликами, які постали перед демократичними державами Європи та світу. За таких умов важливою є місія академічних і громадських спільнот в Україні. Власне наукова та освітянська спільноти генерують й популяризують ідеї європейської інтеграції, європейські цінності, створюють і розвивають наукові школи, Європейські студії, плекають дух академічної свободи і доброчесності. І, що немаловажно – забезпечують підготовку фахівців нової генерації з європейськими підходами та глибоким усвідомленням європейського вибору України. Синергія співпраці академічних кіл з громадським сектором підвищує якість освітнього процесу, підготовку конкурентоздатних фахівців, забезпечує розуміння шляхів, можливостей і механізмів співпраці України з Європейським Союзом у різних сферах.

Робота Конференції проходила в рамках таких дискусійних панелей:

 1. Історичні, політико-правові, інституційні, гуманітарні, ціннісні аспекти європейської інтеграції України в умовах війни росії проти України.
 2. Безпекова політика ЄС та роль України у європейській системі безпеки.
 3. Відновлення України та європейська інтеграція: можливості та виклики для територіальних громад.
 4. Роль громадянського суспільства України в європейських інтеграційних процесах: можливості та практичний досвід.
 5. Місія академічних спільнот у процесі інтеграції України з ЄС та імплементація європейського досвіду в освітні програми різних галузей знань.
 6. Мультикультурний діалог та стратегічні комунікації у європейських інтеграційних процесах.

У конференції взяли участь 53 вчених і молодих дослідників з України, Польщі, Великобританії, США та Канади.

Молоді дослідники євроінтеграційних процесів мали унікальну можливість наживо почути доповіді та обговорити ключові проблеми євроінтеграційного поступу України у дискусії з відомими вченими з Університету ім. Адама Міцкевича в Познані, Жешувського університету, University of British Columbia, Westminster University, Jan Dlugosz University in Częstochowa, Інституту всесвітньої історії НАН України, Інституту історії України НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ужгородського національного університету, Маріупольського державного університету, Запорізького національного університету, Державного торговельно-економічного університету, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного університету «Острозька академія», Рівненського державного гуманітарного університету.

Роль та діяльність інститутів громадянського суспільства в Україні в умовах повномасштабної російсько-української війни та бенчмаркінг кращих європейських практик розкрили науковці з Представництва Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Всеукраїнської Ініціативи "Активна громада", Школи політичної аналітики «ПОЛІС».

Підсумком Конференції стали практичні рекомендації щодо необхідності:

 • розвитку та поглиблення співпраці академічних спільнот з громадським сектором та органами державної влади і місцевого самоврядування задля посилення переговорних можливостей України, що набуває особливої актуальності з наданням Європейською Комісією рекомендацій Європейській Раді щодо початку переговорного процесу з Україною, Молдовою та іншими країнами-кандидатами на вступ до ЄС;
 • розширення партнерства з європейськими академічними спільнотами, використання унікальних можливостей для українських дослідників європейських інтеграційних процесів, викладачів та студентів через участь у Програмі ЄС Еразмус+, що підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства, розвиток стратегій і співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси.

Програма конференції: CONFERENCE_APREI_RSHU  09.11.23.pdf

Таміла Герасимчук,

Українська Асоціація  Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, професор кафедри політичних наук

Рівненського державного гуманітарного університету.

          
 

Back to top