21 вересня 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, з використанням засобів відеозвязку у режимі реального часау, на якому відбулися публічні захисти дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 

 

1. Свищ Лілії Осипівни «Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

 

Науковий керівник: ПРИСТУПА Євгеній Никодимович доктор педагогічних наук, професор, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, ректор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук.

Офіційні опоненти:

  • доктор педагогічних наук, професор БЕЗКОРОВАЙНА Ольга Володимирівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов; 
  • кандидат педагогічних наук ОСІПЧУК Наталія Василівна, Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри іноземних мов.

 

 

2. Пилюк Наталії Вікторівни  «Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

 

Науковий керівник: ЧЕРНЕТА Світлана Юріївна кандидат педагогічних наук, доцент, Волинський національний педагогічний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри соціальної роботи і педагогіки вищої школи.

Офіційні опоненти:

  • доктор педагогічних наук, професор МЕШКО Галина Михайлівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіт; 
  • кандидат педагогічних наук, доцент ЛЕВЧУК Ірина Богданівна, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, заступник декана з навчальної роботи психолого-природничого факультету.
 

Back to top