До уваги осіб віком старше 45 років; осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби); осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа осіб з інвалідністю; внутрішньо переміщених осіб

Навчання за ваучером у РДГУ

Відповідно до ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг Рівненським державним гуманітарним університетом здійснюється навчання за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Перелік спеціальностей РДГУ,

за якими може бути виданий ваучер для навчання для здобуття ОС бакалавра та/або ОС магістра:

Назва спеціальності

Код спеціальності

Освітній ступінь

Професійна освіта (Цифрові технології)

015

Бакалавр

Психологія

053

Бакалавр

Психологія

053

Магістр

Менеджмент

073

Бакалавр

Менеджмент

073

Магістр

Фізична терапія, ерготерапія

227

Бакалавр

Соціальна робота

231

Бакалавр

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.

Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а саме:

 Інформація для осіб віком старше 45 років https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/informaciya-dlya-osib-vikom-starshe-45-rokiv

 Інформація для осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби) https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/informaciya-dlya-osib-zvilnenyh-z-viyskovoyi-sluzhby-krim-viyskovosluzhbovciv-strokovoyi

Інформація для осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа осіб з інвалідністю https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/informaciya-dlya-osib-yaki-zvilneni-z-viyskovoyi-sluzhby-pislya-uchasti-u-provedenni-ato

 Інформація для внутрішньо переміщених осіб https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/informaciya-dlya-vnutrishno-peremishchenyh-osib

 Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/perelik-profesiy-specialnostey-napryamiv-pidgotovky-ta-pidvyshchennya-kvalifikaciyi-dlya

 Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 1, стаття 30) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2015 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#Text

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.06.2015 № 661 «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0817-15#Text

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015  № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text

 

Back to top