16 жовтня 2020 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.003, на якому відбувся публічний захист дисертації ШИРОКИХ АНАСТАСІЇ ОЛЕГІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Тема: «Психологічні чинники життєвого проектування в юнацькому віці».

  • Науковий керівник – ЯМНИЦЬКИЙ ВАДИМ МАРКОВИЧ, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії, Рівненський державний гуманітарний університет.

Голова ради:                                           

  • Павелків Віталій Романович, доктор психологічних наук, декан психолого-природничого факультету, професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету.

Рецензенти:

  • Камінська Ольга Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету.
  • Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Опоненти:

  • Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики і соціальних комунікацій Національного авіаційного університету.
  • Балашов Едуард Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія».

Back to top