XXVIІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання
«Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю.
Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи».

30 вересня 2020 року

Back to top