Рівненський державний гуманітарний університет
оголошує додатковий набір вступників на навчання
на вільні місця ліцензійного обсягу

за кошти фізичних та юридичних осіб:

  • для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на скорочений строк за заочною формою навчання;
  • для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра на нормативний строк за денною та заочною формою навчання;
  • для здобуття освітнього ступеня магістра на основі бакалавра (крім спеціальностей, для яких передбачено проходження ЄВІ) за денною та заочною формою навчання.

Строки додаткового набору на навчання:

  • прийом заяв та документів з 05 вересня по 20 вересня 2019 р.
  • вступні випробування – 23-25 вересня 2019 р.
  • оголошення списку рекомендованих до зарахування – 26 вересня
  • прийом оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування – до 28 вересня 2019 р.
  • зарахування на навчання 30 вересня 2019 р.

До 30 листопада 2019 року проводиться набір на навчання вступників:

  • для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання;
  • для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра за денною та заочною формою навчання.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, на які здійснюється додатковий набір (PDF)

Back to top