Факультет було відкрито у 1959—1960 рр. Першим деканом його був старший викладач Шанюк 1.1. Разом з ним розбудовували новоутворений факультет старший викладач Скотинянський П.Г., який з 1962 року став деканом, кандидат педагогічних наук, доцент Дорошенко М.І., який з 1962 року очолив кафедру педагогіки і методики початкової освіти. З 1973 року факультетом керував доктор педагогічних наук, професор С.Я.Дем'янчук, а у 1992 р. відбувся поділ факультету на факультет педагогіки і психології (дошкільної) та факультет педагогіки та методики початкового навчання, який очолив доктор психологічних наук, професор І.Д.Пасічник (нині Герой України, ректор національного університету "Острозька академія"). З 1999 року факультет працює знову у повному складі. З 1995 по 2005 роки деканами факультету працювали доценти П.О.Тадеєв, Д.В.Сингаївський, професор, доктор психологічних наук Р.В.Павелків (1995-1999, 2004-2005). З грудня 2005 року факультет очолює професор, кандидат педагогічних наук В.В.Сілков.

Back to top