Наукова школа
Фізико-хімія гетерогенних полімерних систем”

Науковий керівник  Колупаєв Борис Сергійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізики, астрономії та методики викладання, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії наук вищої школи України, академік Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук. Державні нагороди України: «Відмінник народної освіти» (1977 р.), медаль «Ветеран праці» (1986 р.), знак «За відмінні успіхи в роботі», «Вища школа» (1989 р.), індивідуальний грант Дж.Сороса (1993р., США), медаль «За багаторічну сумлінну працю» (1994 р.), «Заслужений працівник народної освіти», Почесна грамота Хімічного Наукового товариства України (1996 р.), Грамота Президії Верховної ради України (1997 р.),знак «Петро Могила» (2007 р.), медаль «Григорій Сковорода» (2017 р.), Академік Міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук (1995), Академік Академії наук вищої освіти України (2008).

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут (1960 р.), спеціальність “Математика і фізика” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Дослідження фізико-механічних та теплофізичних властивостей наповненого і пластифікованого полівінілхродиду» за спеціальністю 01.04.15 – молекулярна фізика, теплофізика полімерів (1970 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук «Енергообмінні процеси в метало наповнених гнучколанцюгових полімерах»  за спеціальністю 01.04.19 – фізика і механіка полімерів (1982 р.).

Коло наукових інтересів Бориса Сергійовича Колупаєва пов’язане з теоретичними та експериментальними дослідженнями фізики полімерів, теплофізики, молекулярної фізики, молекулярної кібернетики, науково-методичних основ викладання загальної та теоретичної фізики у вищих навчальних закладах, надраннім діагностуванням стану здоров’я людини, з’ясуванням впливу мікрострумів та мікроелементів, солей металів, мінералів на метаболічні процеси в організмі, локалізацією негативного впливу радіації та солей важких металів на життєдіяльність біологічних об’єктів.

Б. С. Колупаєв – автор понад 450 наукових праць: монографії, навчальні посібники, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Физико-химия полимеров : практикум : учеб. пособ. для хим., физ. и биолог. фак. ун-тов и физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Б. С. Колупаев. – Л. : Вищ. шк., 1978. – 159 с.
 2. Релаксационные и термические свойства наполненных полимерных систем : практикум : учеб. пособ. для вузов / Б. С. Колупаев. – Л. : Вищ. шк., 1980. – 203 с.
 3. Молекулярная кибернетика : монография / Б. С. Колупаев,  С. Я. Френкель, И. М. Цыгельный. – Львов: Свит, 1990.– 168 с.
 4. Науково-методичні основи викладання загальної фізики : монографія / Г. Ф. Бушок, Б. С. Колупаєв. – Рівне : Діва, 1999. – 411 с.
 5. Фізика основ електротехніки : [монографія]. В 2 т. Т. 1 / Б. С. Колупаєв. – Рівне : РДГУ, 2007. – 163 с.
 6. Фізико-хімічні явища і процеси електроніки : монографія / Б. С. Колупаєв, Б. Б. Колупаєв. – Рівне: РДГУ, 2010. – 310 с.
 7. Composite materials with negative poisson Ratio / B. S. Kolupaev, Yu. S. Lipatov, O. M. Voloshin // Phis. Act. in lette, 1991. – V.49, № 1-2. – P. 18-21.
 8. The Frequency Spectrum of the structure elements of Filled Polyvinylchloride (PVCH) / B. S. Kolupaev, N. A. Bordjuk, O. M. Voloshin, Yu. S. Lipatov // J. Polymer Mater /Oxford, 1995. – Р. 143-149.
 9. Modified inorganik synthetic phosphogypsum as a polyvinylchloride filler / B. S. Kolupaev, Yu. S. Lipatov, O. M. Voloshin, // Heat Mass transfer MIF, 1996. – Р. 115-122.
 10. The effect of Phosphogypsum on the Acoustic Properties of PVC-Based Composites / B. S. Kolupaev // J. Polimer Science, 1996. – V. 38. – № 6. – P. 650–655.
 11. Purposeful regulation of thermo–electrets effect in poly (vinilchloride) systems / B. S. Kolupaev, V. V. Krivtsov // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2006.– №3.– P.167–171.
 12. Using method of numeric–asymptotic approximation in studying the process of  β–radiation with linear flexible–chain polymers / B. S. Kolupaev // System Research and Information Technologies, 2006.– №2.– P.138–143.
 13. Using method of numeric-asymptotic approximation in studying the process of interaction of β--radiation with linear flexible-chain polymers /  A. Ya. Bomba, V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, E. V. Lebedev  // System Research and Information Technologies, 2006. – №2. – P.138-143.
 14. Energy Dissipation and Modulus Defect in Hеterogeneons System Based on Flexible-Chain Linear Polymers / V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, E. V. Lebedev // J. Polym. Sciens S B, 2007. – V.49, № 1-2. – P. 18-21.
 15. Quasiconformal mapping study of the temperature fielding an isotropic flexiblechain polymers / B. S. Kolupaev, A. Ya. Bomba, V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, E. V. Lebedev // Ukr. J. Phys. – 2007. – V. 52, № 8. – P. 808–813.
 16. Вплив технологічного тиску на теплоємність лінійних полімерів / Б. С. Колупаєв // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. – 2007. – № 12. – С. 5-8.
 17. Influence of -radiation on acustics properties of polyvinylchloride – based heterogeneus systems / V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, E. V. Lebedev // Ukr. J. Phys., 2008. – V.53, №10. – P. 1012-1016.
 18. The influence of the explosion of the Conductor of an electric cable on the dielectric Properties of the polymer insulator / B.S. Kolupaev, Т. G. Lyashuk // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010. – V. 46, №4. – Р. 367-372.
 19. Acoustics properties poly(vinylchoride) systems / B. S. Kolupaev, V. V. Klepko, E. V. Lebedev // J. Polymer Science, 2010. – V. 56, №1. – P. – 18-27.
 20. Phonon Relaxation and Internal Friction in Heterogeneous Systems Based on Poly(vinyl chloride) / B. B. Kolupaev, V. V. Klepko, E. V. Lebedev, B. S. Kolupaev // Polymer Science, ser. A, 2010. – V. 52, №2. – P. 163-167.
 21. А mechanism of acoustic wave dissipation in linear flexible-chain polymers / V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, E. V. Lebedev, B. S. Kolupaev // Acoustic bulletin. – 2010. – V. 13, №1. – P. 30-36.
 22. Dielectric Dispersion and Conductivity of Moisture-Containing Amorphous Polymers / B. S. Kolupaev, V. M. Gyd // Polymer Scince, Ser.А., 2011. – V.53, №3. – P. 217-223.
 23. Electrophysical Properties of Amorphous Polymer Films Exposed to Radiation / V. M. Gyd, B. S. Kolupaev, E. V. Malinovski // Surfase Engineering and Applied Electrochemistry, 2012. – V. 48, № 2. – P. 148-150.
 24. Синергетика полімерних металонанокомпозитів / Б.Б. Колупаєв, В.В. Крівцов, В.В. Левчук [та ін.] під заг. редакцією Колупаєва Б.С. – Рівне: РДГУ. – 2014. – 412 с.
 25. Thermodynamics of metal composites derived from PVC / B.B. Kolupaev, T.G. Lyashuk, B.S. Kolupaev // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2014. – V. 87. – №. 2. – Р. 474–480.
 26. Viscoelastic modules and an internal friction of metalfilled PVC / B.B. Kolupaev, V.V. Levshuk, J. R. Maksimchev, B.S. Kolupaev // Acoustic bulletin. – 2014. – V. 16. – №1. – Р. 8–14.
 27. B.B. Kolupaev, V.V. Klepko, E.V. Lebedev., V.V. Levchuk, J. R. Maksimchev, B.S. Kolupaev, Contribution of Thermal Fluctuations to Thermophysical Properties of Modified Poly(vinyl chloride). – Polymer Science, Ser. A, 2015, Vol. 57, No 2, pp. 139-146. Pleiades PublishinLtd., 2015.
 28. B.B. Kolupaev, V.V. Levchuk, J. R. Maksimchev, B.S. Kolupaev, Electric Explosion of Wires as a Source for Modifying the Viscoelastic Properties of Polyvinylchloride. – Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015, Vol. 51, No 1, pp. 92-98. Allerton Press, Inc., 2015.
 29. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем / Журнал нано- та електронної фізики.–Т. 8, №4. – 2016.– с. 04072-1–04072-6.
 30. B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, V. V. Levchuk, Yu. R. Maksimtsev, V. A. Sidletskii INFLUENCE OF NANODISPERSE METAL FILLERS ON THE VISCOELASTIC PROPERTIES AND PROCESSES OF MECHANICAL RELAXATION OF POLYMER SYSTEMS / Mechanics of Composite Materials, Vol. 53, No. 2, May, 2017. – р. 203-210.
 31. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Тангенс кута механічних втрат полівінилхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом / Журнал нано- та електронної фізики.–Т. 9, №3. – 2017.– с. 03014-1–03014-5.
 32. Kolupaev. B.B., Klepko, V.V., Lebedev, E.V., Levchuk V.V., Maksimtsev, Y.R., Kolupaev, B.S./ The absorption of ultrasonic waves in modified polyvinyl chloride. International Polymer Science and TechnologyVolume 42, Issue 12, 2015, Pages 21-26.
 33. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Девіаційний модуль стисливості металонанодисперсних полімерних систем. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii) – 2017. – т. 15, № 2.– С. 235–250.
 34. B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, V. V. Levchuk, B. D. Nechyporuk, Yu. R. Maksimtsev, V. A. Sidletskii EFFECT OF A NANODISPERSE GRAPHITE ON THE VISCOELASTIC PROPERTIES OF POLYVINYL CHLORIDE /Mechanics of Composite Materials, Vol. 54, No. 3, July, 2018. – р. 333 – 340.
 35. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Теплові флюктуації електромагнетного поля в ПВХ, наповненому мікро- та нанодисперсним графітом / Металлофизика и новейшие технологии. – 2018, т. 40, № 2. – с. 155–167.
 36. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Термодинаміка квазістійких станів ПВХ з металонанодисперсним наповнювачем / Журнал нано- та електронної фізики (JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS). – Том 10, № 2 –2018. – С. 02025-1 – 02025-5.
 37. Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Levchuk V.V., Maksymtsev Yu.R., Sidletskyi V.O. Structure and relaxation properties of flexible Polymers filled with Nanoparticles metal and semimetal // Abstract Book of participants on the International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2018). – Kiev: SME Burlaka, 2018. – P. 335.
 38. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Ляшук Т.Г., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Дисипативні структури ПВХ, наповненого нанодисперсними мета¬лами // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – Т. 41, № 1. – С. 121–137.
 39. Levchuk V.V., Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Maksymtsev Yu.R., Sidletsky V.O., Lyashuk T.G. State equation and thermodynamic functions of polyvinylchloride filled with nanodispersed metals // Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2019). – Kiev: LLC «Computer-publishing, information center», 2019. – P. 33.
 40. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О., Голуб О.С. Вплив змін об’єму і температури на механічні та теплові властивості ПВХ, наповненого нанодисперсними металами // Металлофизика и новейшие технологии. – 2020. – Т. 42, № 1. – С. 87–104.

Відкриття, авторські свідоцтва,  патенти

 1. Оптический модулятор. Авторское свидетельство № 4224053 /10 /31755/ от 24.02.1987 г. (Колупаев Б. С., Никитчук В. И.).
 2. Способ получения полимерной композиции. Авторское свидетельство № 44808/05/133907 от 12.09.1988 г. (Колупаев Б. С., Муха Б. И., Демьянюк Б. П.).
 3. Устройство визуализации ультразвуковых полей. Авторское свидетельство № 4486845/25/133494 от 29.09.1988 г. (Колупаев Б. С., Никитчук В. И., Певзнер А. А., Нечипорук Б. Д.).
 4. Деформируемый экран. Авторское свидетельство № 4639058/91/155867 от 9.11.1988 г. (Колупаев Б. С., Нечипорук Б. Д., Никитчук В. И., Певзнер А. А.).
 5. Способ получения полимерного покрытия и устройство для его осуществления. Авторское свидетельство № 4792471/05/155357 от 28.02.1990 г. (Колупаев Б. С., Волков В. А., Новицкий Н. И., Мавленов Э. Ф., Тищук В. И.).
 6. Спосіб формування імпульсів високоамплітудних струмів (напруг). Патент на винахід №20159А МПК 6 НО3К 3/00 від 13.08.1997 р. (Колупаєв Б. С., Муха Б. І., Муха Ю. Б.).
 7. Способ комплексной проверки состояния здоровья. Патент на изобретение №5061910 от 07.09.1992 г. (Колупаев Б. С., Волков В. А.).
 8. Спосіб комплексної перевірки стану здоров’я. Патент на винахід №2062046, 1996 р. (Колупаєв Б. С., Максим’як Г. І., Волков В. А.).
 9. Спосіб одержання поліуретанів з напівпровідниковим рівнем провідності. Патент на винахід №82006 від 25.02.2008 р. (Козак Н. В, Нізельський Ю. М., Колупаєв Б. С.).
 10. Спосіб визначення складу речовини. Патент на корисну модель № 59984 від 10.06.2011 р. (Колупаєв Б. С., Гудь В. М.).
 11. Полімерна композиція для захисту від радіоактивного випромінювання. Патент на корисну модель № U 2012 12869 від 12.11.2012 р. (Малиновський Є. В., Колупаєв Б. С., Колупаєв Б. Б., Крівцов В. В.).
 12. Спосіб управління потоком випромінювання. Патент на корисну модель № 65399 від 12.12.2012 р. (Гудь В. М., Колупаєв Б. С.).
 13. Спосіб одержання гетерогенних полімерних систем на основі нанодисперсних металевих наповнювачів. Патент на корисну модель № U 2013 01450 від 07.02.2013 р. (Колупаєв Б. С., Колупаєв Б. Б., Волошин О. М., Левчук В. В.).
 14. Спосіб модуляції провідності полімерних систем β-променями./ Є.В. Малиновський, Б.Б. Колупаєв, В.В. Клепко, Є.В. Лебедев // Патент №UA 80989, Н01L31/00. Опубл. 10.06.2013. Бюл. № 11.
 15. Спосіб отримання нанодисперсних металів як наповнювачів полімерних систем. / Ю.Р. Максимцев, Б.Б. Колупаєв, В.В. Левчук, В.О. Сідлецький. // Патент № UA 80987, B22F 9/16. Опубл. 10.06.2013. Бюл. № 11.

Проблематика наукової школи. Проведення фундаментальних досліджень у галузі фізики полімерів.

Вектори пошуку: теоретичні та експериментальні дослідження фізико-хімічних аспектів напрямленого прогнозування, створення нових і вивчення комплексу властивостей гетерогенних полімерних систем; розробка нових високоінформативних технологій діагностики захворювань на ранніх стадіях їх розвитку, розробка нових композиційних матеріалів на основі металів, кераміки та металополімерів для енергетики, двигунобудування та авіакосмічної техніки; створення нових полімерних матеріалів і композитів на їх основі для різних видів новітньої техніки: реакційно-здатних олігомерів та рідких каучуків для оптичних, фрикційних, антифрикційних, теплоакумулюючих, вібропоглинаючих та інших полімерних матеріалів; клеїв спеціального та побутового призначення, полімерних композитів для захисту технологічного устаткування тощо; створення нових речовин і матеріалів для потреб агропромислового комплексу, екологічно сприйнятливих сучасних пестицидів, ретардантів, регуляторів росту рослин та ветеринарних засобів для тваринництва; технології утилізації та знешкодження токсичних викидів хімічної та інших галузей промисловості з отриманням корисних продуктів, комплексне дослідження стану здоров’я людини.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Б. С. Колупаєва:

 1. Дем’янюк Б. П. Теплофізичні властивості гетерогенних полімерних систем на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика / Б. П. Дем’янюк ; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – О., 1988.
 2. Бордюк М. А. Вплив домішок неорганічної природи на динаміку структури і теплові процеси гетерогенних систем на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика / М. А. Бордюк; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – О., 1992.
 3. Муха Б. І. Дослідження впливу силового поля в Т-р режимі на формування властивостей композиційних матеріалів на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.16 – хімія і технологія композиційних матеріалів / Б. І. Муха;  Ін-т хімії високомолекулярних сполук АН України. – К., 1992.
 4. Волошин О. М. Одержання і дослідження впливу модифікованих форм фосфогіпсу як наповнювачів гнучколанцюгових полімерів на фізико-механічні та теплофізичні їх властивості : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.16 – хімія і технологія композиційних матеріалів / О. М. Волошин; Ін-т хімії високомолекулярних сполук АН України. – К., 1993.
 5. Іваніщук С. М. Вплив міжфазних явищ на теплофізичні та в’язкопружні властивості модифікованих полівінілхлоридних систем : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / С. М. Іваніщук; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 6. Нікітчук В. І. Отримання, властивості тонкоплівкових полімерних мембран та їх використання для просторово-фазових модуляторів світла : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. І. Нікітчук; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 7. Мащенко В. А. Вплив електричного поля на процеси структуроутворення при формуванні металонаповнених полімерних систем на основі полівінілхлориду  : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. А. Мащенко; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 8. Сідлецький В. О.  Взаємозв’язок фізико-механічних і теплофізичних властивостей гетерогенних систем на основі лінійних  полімерів: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. О. Сідлецький; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 9. Панченко І. М. Влив електричних полів на вологообмінні процеси в металонаповнених гнучколанцюгових полімерах : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / І. М. Панченко; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 10. Максимцев Ю. Р. Вплив електричного поля на процеси структуроутворення та релаксаційні властивості пластифікованих систем на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / Ю. Р. Максимцев; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. – К., 2004.
 11. Шевчук Т. М.  Роль ангармонічних ефектів у формуванні теплофізичних властивостей композиційних матеріалів на основі полівінілхлориду : автореф.  дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / Т. М. Шевчук ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. – К., 2007.
 12. Крівцов В. В. Композиційні електрети на основі полівінілхлориду та комплекс їх властивостей : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. В. Крівцов ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. – К., 2007.
 13. Лящук Т. Г. Вплив морфологічної гетерогенності на релаксаційні та теплофізичні властивості нанонаповненого полівінілхлориду: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / Т. Г.  Ляшук ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. – К., 2020.

Керівництво держбюджетними темами
(фундаментальні науки)

 1. Шляхи напрямленого регулювання релаксаційних і термічних властивостей гетерогенних систем на основі гнучколанцюгових полімерів (№ держ. реєстр. 05.86.0000210). Термін виконання 1986 – 1991 – 1996 рр.
 2. Напрямлене регулювання електричних та теплофізичних властивостей гетерогенних полімерних систем під дією електричних і магнітних полів (№ держ. реєстр. БТ-94-1). Термін виконання 1994 – 1998 рр.
 3. Проведення пошукових і досліджуваних робіт по заміні цинкових покриттів полімерними на металоконструкціях дощувальних машин типу “Фрегат” і “Кубань” (№держ. реєстр. 01.890079334).  Термін виконання 1989 – 1990 рр.
 4. Прогнозування та отримання нових композиційних гнучколанцюгових полімерів із напрямленим регулюванням властивостей під дією зовнішніх полів різної фізичної природи (№держ. реєстр. 0100U004898). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 5. Розроблення принципів дисипативної самоорганізації та кібернетичних технологій одержання полімерних матеріалів (№ держ. реєстр. 0103U000156). Термін виконання 2003 – 2005 рр.
 6. Системний підхід та інформаційні аспекти запису, збереження, перетворення та зчитування конфігураційної інформації полімерних систем (№ держ. реєстр. 0106U000490).  Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 7. Вплив нелінійних ефектів на кібернетику структури і енергообмінні процеси в гетерогенних полімерних системах (№держ. реєстр. 0109U000176). Термін виконання 2009 – 2011 рр.
 8. Вплив електромагнітного і гідродинамічного ефекту вибуху провідника на одержання та фізичні властивості полімерних нанокомпозитів. ( № держ. реєстр. 0112U001499). Термін виконання 2012 – 2014 рр.

Back to top