Анонсовані захисти - архів


КОЛОМІЄЦЬ АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА

Тема: «Теорія і практика фундаменталізації математичної підготовки майбутніх бакалаврів галузі знань «Електроніка та телекомунікації».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційні опоненти:

  • Войтович Ігор Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету;
  • Лодатко Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  • Осадчий В'ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету економіки та управління, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Захист відбудеться 28 лютого 2023 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням:
https://us06web.zoom.us/j/2363232032?pwd=UGxqVzNVaTVIQzJzTGRHaUpDOHFBQT09

Відеозапис захисту https://drive.google.com/file/d/16IJ1TzXEIMHeuioCqvXA016DmpM9xcf4/view?usp=sharing


ЮЗИК ОЛЬГА ПРОТАСІЇВНА

Тема: «Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя інформатики у Польщі (друга половина ХХ – поч. ХХI ст.)»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий консультант:

Пелех Юрій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор,  проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти:

  • Максименко Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків Київського національного лінгвістичного університету;
  • Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
  • Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Захист відбудеться 28 грудня 2022 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням:

https://us06web.zoom.us/j/2363232032?pwd=UGxqVzNVaTVIQzJzTGRHaUpDOHFBQT09

Відеозапис захисту https://drive.google.com/file/d/1wAdxuuoJUFN996F50KqOuXW0r4mU1awd/view?usp=sharing


ШЕТЕЛЯ НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Тема: «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі культури та мистецтва в умовах аксіорозвивального середовища ВНЗ»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант:

Пелех Юрій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор,  проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти:

  • Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненської обласної ради;
  • Михайлишин Галина Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
  • Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Захист відбудеться 11 жовтня 2022 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням:
https://us06web.zoom.us/j/2363232032?pwd=UGxqVzNVaTVIQzJzTGRHaUpDOHFBQT09

Відеозапис захисту https://drive.google.com/file/d/1i7EmhNykm7-ViydZUeVxD6Tq2F3YMUiG/view?usp=sharing

Back to top