1 Контакти
2 Дні прийому
3 Біографія
4 Посади
5 Наукові інтереси
6 Реалізовані проекти
7 Підготовка наукових кадрів
8 Список основних наукових та навчально-методичних праць


Контакти

вул. Пластова, 31
тел. (0362) 63-35-37
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. моб. +38(097)705-68-82
тел. моб. +38(066)681-02-66


Дні прийому

Вівторок, середа, четвер, п’ятниця; 9.30-12.45 год.


Біографія

Колупаєв Борис Сергійович народився 4 вересня 1937 року в м. Синівка Харківської області.
Закінчив у 1960 році з відзнакою фізико-математичний факультет Рівненського державного педагогічного інституту м. Рівне. Теперішня назва – Рівненський державний гуманітарний університет. У 1967 році пройшов спеціалізацію з молекулярної акустики при кафедрі акустики фізичного факультету МДУ ім. М.Ломоносова. В 1970 році закінчив аспірантуру при кафедрі фізики Київського державного педагогічного інституту ім. О.Горького (теперішня назва – Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, м. Київ) за спеціальністю «фізика полімерів, теплофізика, молекулярна фізика». Кандидат фізико-математичних наук, 1970 рік; доцент кафедри фізики, 1973 р. Доктор хімічних наук – 1983 рік – за спеціальністю 01.04.19 – фізика і механіка полімерів; професор кафедри фізики – 1984 рік.
1974-1984 рр. – проректор з наукової та навчальної роботи Рівненського державного педагогічного інституту, доктор хімічних наук, професор кафедри фізики.

1984-1998 рр. – ректор Рівненського державного педагогічного інституту, доктор хімічних наук, професор кафедри фізики.

З 1998 року – радник ректора, завідувач кафедри фізики Рівненського державного гуманітарного університету, доктор хімічних наук, професор.

Займається педагогічною роботою: читає курс лекцій з загальної та теоретичної фізики, фізики полімерів, радіоелектроніки, біофізики; впроваджує інноваційні технології в навчально-виховний процес вузу та школи. Роботи методичного змісту опубліковані в ряді монографій, підручниках та навчальних посібниках, фахових журналах. Як член Спеціалізованих Вчених рад МОН України, НАН України понад 30 років бере участь в атестації науково-педагогічних кадрів (13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика); 01.04.19 – фізика полімерів), рецензує підручники, посібники для вузів, шкіл.

Він є відомим в науковому світі фахівцем у галузі фізикохімії полімерів та молекулярної кібернетики. Створив наукову школу, його книгами і статтями широко користується світова наукова громадськість. Був членом ДАК та експертом наукової Ради з природничих наук МОН України.

Державні нагороди України, дата нагородження: «Відмінник народної освіти» (1977 р.), медаль «Ветеран праці» (1986 р.), знак «За відмінні успіхи в роботі», «Вища школа» (1989 р.), індивідуальний грант Дж.Сороса (1993р., США), медаль «За багаторічну сумлінну працю» (1994 р.), «Заслужений працівник народної освіти України» (1995 р.), Почесна грамота Хімічного Наукового товариства України (1996 р.), Грамота Президії Верховної ради України (1997 р.),знак «Петро Могила» (2007 р.), медаль «Григорій Сковорода» (2017 р.), Академік Міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук (1995), Академік Академії наук вищої освіти України (2008).


Посади

Працював та обіймав посади:
- 1960-1963 рр. – вчитель фізики та математики Чудельської школи-інтернату Сарненського району Рівненської області.
- 1963-1967 рр. – викладач кафедри фізики Рівненського державного педагогічного інституту.
- 1967-1970 рр. – співшукач кафедри акустики МДУ ім. М.Ломоносова та аспірант кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту.
- 1970-1971 рр. – старший викладач кафедри фізики Рівненського державного педагогічного інституту.
- 1971-1974 рр. – декан фізико-математичного факультету Рівненського державного педагогічного інституту, доцент кафедри фізики.
- 1974-1984 рр. – проректор з наукової та навчальної роботи Рівненського державного педагогічного інституту, доктор хімічних наук, професор кафедри фізики.
- 1984-1998 рр. – ректор Рівненського державного педагогічного інституту, доктор хімічних наук, професор кафедри фізики.
- з 1998 року – радник ректора, завідувач кафедри фізики Рівненського державного гуманітарного університету, доктор хімічних наук, професор.


Наукові інтереси

Основні напрямки наукових досліджень: теплофізика дисперсних та полімерних матеріалів, молекулярна фізика, молекулярна кібернетика, фізика полімерів, науково-методичні основи викладання фізики у вищих навчальних закладах.
Розробив теорію енергообмінних процесів в композитних полімерних матеріалах з урахуванням факторів гармонійності та ангармонійності взаємодій між різними рівнями структурної організації систем. Розвинув принципи молекулярної кібернетики, як основу розвитку фізико-хімії гетерогенних полімерних систем. Теоретично обґрунтував та одержав полімерні композитні матеріали з від’ємним коефіцієнтом Пуассона, дослідив термокінетичні системи з декількома потоками.
Винайшов та дослідив спосіб формування імпульсів високоамплітудних струмів (напруг) в гідросередовищі. Відкрив метод комплексного дослідження стану здоров’я людини. Займається розв’язанням питань напрямленого формування комплексу властивостей полімерних систем зовнішніми полями різної фізичної природи. Керує роботою наукової лабораторії “фізика полімерів”, у якій виконується ряд науково-дослідних тем, що координуються МОН України та НАН України.


Реалізовані проекти

«Проведення пошукових і досліджуваних робіт по заміні цинкових покриттів полімерними на металоконструкціях дощувальних машин типу «Фрегат» і «Кубань»» (1989÷1990 рр., № держреєстрації 01.890079334);
«Шляхи направленого регулювання релаксаційних і термічних властивостей гетерогенних полімерних систем на основі гнучколанцюгових полімерів» (1986-1991-1996 рр., № держреєстрації 05.86.0000210);
«Напрямлене регулювання електричних та теплофізичних властивостей гетерогенних полімерних систем під дією електричних і магнітних полів» (1994÷1998 рр., № держреєстрації БТ-94-1);
«Прогнозування та отримання нових композиційних гнучколанцюгових полімерів із напрямленим регулюванням властивостей під дією зовнішніх полів різної фізичної природи» (2000÷2002 рр., № держреєстрації 0100U004898);
«Розроблення принципів дисипативної самоорганізації та кібернетичної технології одержання полімерних композиційних матеріалів» (2003÷2005 рр., № держреєстрації 0103U000156);
«Системний підхід та інформаційні аспекти запису, збереження, перетворення та зчитування конфігураційної інформації полімерних систем» (2006÷2009 рр., № держреєстрації 0106U000490);
«Вплив нелінійних ефектів на кібернетику структури і енергообмінні процеси в гетерогенних полімерних системах» (2009÷2011 рр., № держреєстрації № 0109U00176);
«Створення наноструктурованих та функціональних полімерних матеріалів» (2007-2010 рр., № держреєстрації 0106U010375);
«Вплив електромагнітного і гідродинамічного ефектів вибуху провідників на одержання та фізичні властивості полімерних нанокомпозитів» (2012÷2014 рр., № держреєстрації 0112U001499).


Підготовка наукових кадрів

Підготував 12 кандидатів фізико-математичних та хімічних наук.


Список основних наукових та навчально-методичних праць

Загальний обсяг наукових публікацій нараховує понад 400 найменувань в зарубіжних та вітчизняних виданнях, серед них 8 монографій, 7 авторських свідоцтв, 14 патентів, 32 навчальних посібники, це такі як:

1. Колупаев Б.С. Физико-химия полимеров. – Львов: ИО «Вища школа», 1978. – 159 с.
2. Колупаев Б.С. Релаксационные и термические свойства наполненных полимерных систем. – Львов: ИО «Вища школа», 1980. – 206 с.
3. Колупаев Б.С., Липатов Ю.С. Исследование переноса тепловой энергии в линейных полимерах и композициях на их основе в зависимости от микроскопических свойств тела. // Высокомолекулярные соединения, т. (А) XXVIII № 8, 1986, с.1706-1712.
4. Колупаев Б.С., Никитчук В.И. Оптический модулятор. АС № 4224053 /10 /31755/ от 24.02.87.
5. Колупаев Б.С., Никитчук В.И., Певзнер А.А., Нечипорук Б.Д. Устройство визуализации ультразвуковых полей. АС № 4486845 /25 /133494 / от 29.09.88.
6. Френкель С.Я., Цыгельный И.М., Колупаев Б.С. Молекулярная кибернетика. – Львів: «Світ», 1990. – 167 с.
7. Колупаев Б.С., Певзнер А.А. Расчет электрических цепей /функции Грина/. Методическое пособие. Ровно, 1992, с.51.
8. Колупаєв Б.С. Фізичний практикум. Навчальний посібник, 1993, 72 с.
9. Колупаєв Б.С., Ліпатов Ю.С., НікітчукВ.І., Бордюк М.А. Волошин О.М. Composite materials with negative poisson ratio. // ДАН України. №12, 1993, с.130-134.
10. Колупаев Б.С. Способ комплексной проверки состояния здоровья. Патент № 2062046, 1996.
11. Kolupaev B.S. The effect of Phosphogypsum oh the Aconstic Properties of PVC -Based Composites. // Polymer Science. v 38, ¹ 6, 1996, р.650-655.
12. Колупаєв Б.С., Муха Б.І., Муха Ю.Б. Спосіб формування імпульсів високоамплітудних струмів /напруг/. Патент 6Н03К 3/0013.08.1997.
13. Бушок Г.Ф., Колупаєв Б.С. Науково-методичні основи викладання загальної фізики. – Рівне, 1999. – 410 с.
14. Kolupaev B.S. Using method of numeric-asymptotic approximation in studying the process of interaction of β--radiation with linear flexible-chain polymers. // System Research and Information Technologies. 2006, №2, p.138-143.
15. Колупаєв Б.С. Фізика основ електротехніки. – Рівне, 2007. – 163 с.
16. Klepko V.V., Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Lebedev E.V. Influence of β--radiation on acustics properties of polyvinylchloride – based heterogeneus systems. // Ukr. J. Phys. 2008, v.53, №10, p.1012-1016.
17. Колупаєв Б.С., Колупаєв Б.Б. Фізико-хімічні явища і процеси електроніки. – Рівне, РДГУ, 2010. – 312 с.
18. Gyd V.M., Kolupaev B.S. Dielectric Dispersion and Conductivity of Moisture-Containing Amorphous Polymers. // Polymer Scince, Ser.А., 2011, Vol.53, №3, pp. 217-223.
19. Гудь В.М., Колупаєв Б.С. Спосіб управління потоком випромінювання. Патент на корисну модель, № 65399 від 12.12.2012.
20. Колупаєв Б.С. (За заг. редакцією). Синергетика полімерних металонанодисперсних систем. Колективна монографія. – Рівне, 2014. – 400 с.
21. Klepko V.V., Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Lebedev E.V., Maksimtsev Yu.R. Contribution of Thermal Fluctuations to Thermophysical Properties of Modified Poly(vinyl chloride). // Polymer Science, Ser. A, 2015, Vol. 57, No 2, pp. 139-146. Pleiades PublishinLtd., 2015.
22. Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Levchuk V.V., Maksimtsev Yu.R., Sidletskii V.A. Influence of nanodisperse metal fillers on the viscoelastic properties and processes of mechanical relaxation of polymer systems. // Mechanics of Composite Materials, Vol. 53, No. 2, May, 2017. – р. 203-210.
23. Колупаєв Б.С., Колупаєв Б.Б., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., В.А. Сідлецький В.О. Тангенс кута механічних втрат ПВХ, наповненого нанодисперсними металами та графітом. // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – Т. 9, № 3. – С. 03014-1 - 03014-5.
24. Синергетика полімерних металонанокомпозитів / Б.Б. Колупаєв, В.В. Крівцов, В.В. Левчук [та ін.] під заг. редакцією Колупаєва Б.С. – Рівне: РДГУ. – 2014. – 412 с.
25. Thermodynamics of metal composites derived from PVC / B.B. Kolupaev, T.G. Lyashuk, B.S. Kolupaev // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2014. – V. 87. – №. 2. – Р. 474–480.
26. Viscoelastic modules and an internal friction of metalfilled PVC / B.B. Kolupaev, V.V. Levshuk, J. R. Maksimchev, B.S. Kolupaev // Acoustic bulletin. – 2014. – V. 16. – №1. – Р. 8–14.
27. B.B. Kolupaev, V.V. Klepko, E.V. Lebedev., V.V. Levchuk, J. R. Maksimchev, B.S. Kolupaev, Contribution of Thermal Fluctuations to Thermophysical Properties of Modified Poly(vinyl chloride). – Polymer Science, Ser. A, 2015, Vol. 57, No 2, pp. 139-146. Pleiades PublishinLtd., 2015.
28. B.B. Kolupaev, V.V. Levchuk, J. R. Maksimchev, B.S. Kolupaev, Electric Explosion of Wires as a Source for Modifying the Viscoelastic Properties of Polyvinylchloride. – Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015, Vol. 51, No 1, pp. 92-98. Allerton Press, Inc., 2015.
29. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем / Журнал нано- та електронної фізики.–Т. 8, №4. – 2016.– с. 04072-1–04072-6.
30. B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, V. V. Levchuk, Yu. R. Maksimtsev, V. A. Sidletskii INFLUENCE OF NANODISPERSE METAL FILLERS ON THE VISCOELASTIC PROPERTIES AND PROCESSES OF MECHANICAL RELAXATION OF POLYMER SYSTEMS / Mechanics of Composite Materials, Vol. 53, No. 2, May, 2017. – р. 203-210.
31. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Тангенс кута механічних втрат полівінилхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом / Журнал нано- та електронної фізики.–Т. 9, №3. – 2017.– с. 03014-1–03014-5.
32. Kolupaev. B.B., Klepko, V.V., Lebedev, E.V., Levchuk V.V., Maksimtsev, Y.R., Kolupaev, B.S./ The absorption of ultrasonic waves in modified polyvinyl chloride. International Polymer Science and TechnologyVolume 42, Issue 12, 2015, Pages 21-26.
33. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Девіаційний модуль стисливості металонанодисперсних полімерних систем. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii) – 2017. – т. 15, № 2.– С. 235–250.
34. B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, V. V. Levchuk, B. D. Nechyporuk, Yu. R. Maksimtsev, V. A. Sidletskii EFFECT OF A NANODISPERSE GRAPHITE ON THE VISCOELASTIC PROPERTIES OF POLYVINYL CHLORIDE /Mechanics of Composite Materials, Vol. 54, No. 3, July, 2018. – р. 333 – 340.
35. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Теплові флюктуації електромагнетного поля в ПВХ, наповненому мікро- та нанодисперсним графітом / Металлофизика и новейшие технологии. – 2018, т. 40, № 2. – с. 155–167.
36. Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький. Термодинаміка квазістійких станів ПВХ з металонанодисперсним наповнювачем / Журнал нано- та електронної фізики (JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS). – Том 10, № 2 –2018. – С. 02025-1 – 02025-5.
37. Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Levchuk V.V., Maksymtsev Yu.R., Sidletskyi V.O. Structure and relaxation properties of flexible Polymers filled with Nanoparticles metal and semimetal // Abstract Book of participants on the International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2018). – Kiev: SME Burlaka, 2018. – P. 335.
38. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Ляшук Т.Г., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Дисипативні структури ПВХ, наповненого нанодисперсними мета¬лами // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – Т. 41, № 1. – С. 121–137.
39. Levchuk V.V., Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Maksymtsev Yu.R., Sidletsky V.O., Lyashuk T.G. State equation and thermodynamic functions of polyvinylchloride filled with nanodispersed metals // Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2019). – Kiev: LLC «Computer-publishing, information center», 2019. – P. 33.
40. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О., Голуб О.С. Вплив змін об’єму і температури на механічні та теплові властивості ПВХ, наповненого нанодисперсними металами // Металлофизика и новейшие технологии. – 2020. – Т. 42, № 1. – С. 87–104.

Про досягнення вченого, педагога, доктора хімічних наук, професора Колупаєва Б.С. відзначається у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, зокрема:
- Инженерно-физический журнал (т. 63, №4, 1992, с. 492-493, АН Беларусь);
- Збірник наукових праць «Фізика конденсованих високомолекулярних систем» (в. 2, 1997, с. 4-7, РДГУ);
- Журнал Ukraine (№1-2, 1998, рр. 24-26, Pressa Ukrainy, Kyiv);
- Полімерний журнал (т. 29, №4, 2007, ІХВС НАН України, Київ).


Основні дисципліни, які викладає: Вибрані питання курсу фізики , Вибрані питання курсу теоретичної фізики, Теоретико-методичні основи викладання фізики у вищих навчальних закладах.

Back to top