Навчально-науковий відділ є структурним підрозділом Рівненського державного гуманітарного університету, що провадить планування, організацію і контроль наукової, науково-технічної та інноваційної діяльностей університету; координує наукову роботу молодих учених і здобувачів вищої освіти; забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та підвищення їх кваліфікації; сприяє розвитку наукової інфраструктури.

У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України в сфері науки, нормативними документами РДГУ.

Основні напрями роботи відділу:

 • вирішення комплексу завдань щодо науково-методичного супроводу та контролю виконання науково-дослідних робіт кафедр;
 • аналітико-синтетична обробка звітних матеріалів кафедр;
 • підготовка звітних та інформаційних матеріалів про наукову та науково-технічну діяльність університету;
 • організація роботи науково-технічної ради університету;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка науково-педагогічних кадрів;
 • активізація патентно-ліцензійної діяльності в університеті;
 • розширення наукових контактів університету з провідними освітніми закладами і дослідними центрами України та зарубіжжя;
 • розробка, погодження та затвердження положень про наукові підрозділи університету;
 • організація та проведення наукових заходів різного рівня;
 • сприяння діяльності Наукового товариства  здобувачів вищої освіти та молодих вчених РДГУ;
 • облік та експертна оцінка результатів інтелектуальної діяльності як нематеріальних активів;
 • забезпечення участі університету в наукових конкурсах, програмах і грантах;
 • активізація впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес.

Навчально-науковий відділ підпорядкований проректору з наукової роботи, який керує його роботою.

Працівники навчально-наукового відділу:

Хролець Оксана Іванівна – методист вищої категорії (каб. №115).

Медведь Валентина Валентинівна – провідний інженер (каб. №115).

Контакти: (0362) 63-32-15.                                        

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31.

Back to top