для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на 2020-2021 н.р. спеціальність 051 «Економіка»

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма анотація, pdf

1.

Організація та облік підприємницької діяльності

Пляшко О.С.

2

3

 

2.

Податкове планування

Пляшко О.С.

2

3

3.

Оцінка ефективності розвитку підприємства

Пляшко О.С.

2

3

 

4.

Інвестиційний аналіз

Пляшко О.С.

2

3

 

5

Фінансовий менеджмент

Пляшко О.С.

2

3

 

6.

Економічна діагностика

Пляшко О.С.

2

3

 

7.

Адміністрування та програмування в корпоративних базах даних

Сімашко В.Й.

2

5

8.

Промислові СКБД

Сімашко В.Й.

2

5

9.

Системи автоматизації управління підприємством

Сімашко В.Й.

2

5

 

10.

Електронна комерція

Стрільчук Р.М.

2

3

 

11.

Інноваційний розвиток підприємства

Стрільчук Р.М.

2

3

 

12.

Інтелектуальна власність

Коханевич Т.П.

2

3

13.

Інтелектуальний аналіз економічних систем

Хомич С.В.

3

4

 

14.

Стратегічне управління підприємством

Хомич С.В.

3

4

15.

Аналіз і візуалізація даних

Хомич С.В.

3

4

 

16.

Data/Text Maining і аналіз захисту медіа

Юськів Б.М.

3

5

 

17.

Математичні моделі синергетичної економіки

Юськів Б.М.

3

5

18.

Адаптивні моделі в економіці

Юськів Б.М.

3

5

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р. спеціальність 051 «Економіка»

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма анотація, pdf

1.

Інструментальні засоби прикладного програмування

Крайчук С.О.

4

4

 

2.

Технологія автоматизованого оброблення економічної інформації

Крайчук С.О.

4

4

 

3.

Звітність підприємств

Липінська Т.В.

5

3

 

4.

Банківська система

Липінська Т.В.

5

3

 

5.

Web дизайн та Web програмування

Крайчук С.О.

5

3

 

6.

Інжиніринг бізнес-процесів

Крайчук С.О.

5

3

 

7.

Інформаційні системи і технології обліку

Хомич С.В.

5

4

 

8.

Облік в банках

Хомич С.В.

5

4

 

9.

Конфігурування ІС

Хомич С.В.

6

4

 

10.

ІС і технології в банківській сфері

Хомич С.В.

6

4

 

11.

Управлінський облік

Паламарчук О.С.

6

3

 

12.

Імітаційне моделювання

Паламарчук О.С.

?

?

 

13.

Страхування

Пляшко О.С.

6

3

 

14.

Інтернет технології в бізнесі

Стрільчук Р.М.

6

3

 

15.

Інформаційний менеджмент

Паламарчук О.С.

6

3

 

16.

Основи соціально-економічних досліджень

Юськів Б.М.

7

3

 

17.

Прогностика

Юськів Б.М.

7

3

 

18.

Інвестування

Паламарчук О.С.

7

3

 

19.

Ризикологія

Паламарчук О.С./ Коханевич Т.П.

7

3

 

20. 

Фінансова математика

Коханевич Т. П.

7

3

 

21.

Бізнес-аналіз

Паламарчук О.С.

8

4

 

22.

Безпека банківської та страхової діяльності

Липінська Т.В.

8

4

 

23.

Інтелектуальний аналіз даних

Хомич С.В.

8

5

 

24.

Інтелектуальні ІС

Хомич С.В.

8

5

 

 для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2 курс) на 2020-2021 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.

Системи технологій

доц. Максимчук Н. С.

4

6

2.           

Організація виробництва

доц. Максимчук Н. С.

4

6

3.                

Статистика ринку товарів та послуг

доц. Хижнякова Н.О.

4

3

4.               

Основи підприємництва та бізнес-культура

доц. Хижнякова Н. О.

4

3

5.                

Товарознавство непродовольчих товарів

доц. Машта Н. О.

3

3

6.            

Естетика товарів та дизайн

доц. Машта Н. О.

3

3

7.                 

Товарознавство продовольчих товарів

доц. Машта Н. О.

3

3

8.                

Експертиза товарів та послуг

доц. Шимко О. В.

3

3

9.                

Електронна комерція

в. Марценюк В. В.

3

3

10.               

Цифровий маркетинг

в. Марценюк В. В.

3

3

11.               

Страхування 

доц. Поляк К. Ю.

3

3

12.               

Основи біржової діяльності

доц. Поляк К. Ю.

3

3

13.               

Вступ до системного аналізу

проф. Дейнега О. В.

3

3

14.               

Економетричні моделі економіки

доц. Микитин Т.М.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

Цикл професійної підготовки. Дисципліни за вибором.

1.                   

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

доц. Машта Н.О.

2

3

2.                   

Євромаркетинг та єврологістика

в. Марценюк В.В.

2

3

3.                   

Психологія поведінки споживача

проф. Дейнега І. О.

2

3

4.                   

Економічна психологія

проф. Дейнега І. О.

2

3

5.                   

Екологічний маркетинг

проф. Бобровський А.Л.

2

3

6.                   

Екологічний менеджмент

проф. Бобровський А.Л.

2

3

7.                   

Глобальна економіка

доц. Пелех О.Б.

2

3

8.                   

Маркетингові дослідження регіональних ринків

проф. Дейнега О. В.

2

3

Back to top