на 2021/2022 н.р


з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Анотація в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 р.н. (2,3,4 курсів)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2021/2022 н.р.

1

Вокальний ансамбль

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

18

 

2

Диригентсько-хорова практика

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

18

 

3

Робота з творчим колективом

доц. Харитон І.М.

4

18

 

4

Читання хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

6

6

 

5

Аранжування

ст. викл. Піддубник В.Г.

6

6

 

6

Аналіз хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

6

3

 

7

Основи формування репертуару творчого колективу

доц. Якимчук С.Н.

6

3

 

8

Охорона голосу

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

6

3

 

9

Хорова література

доц. Іваник Н.М.

7,8

5

 

10

Церковна музика

доц. Іваник Н.М.

7,8

5

 

11

Основи церковного богослужіння

доц. Харитон І.М.

8

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р.н. (2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2021/2022 н.р.

1

Історія та теорія хорового виконавства

ст. викл. Піддубник В.Г.

3

4

 

2

Релігія і мистецтво

доц. Харитон І.М.

3

4

 

3

Вокальний ансамбль

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

7

 

4

Диригентсько-хорова практика

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

7

 

5

Робота з творчим колективом

доц. Харитон І.М.

4

7

 

6

Хорове та комп’ютерне аранжування

ст. викл. Піддубник В.Г.

4

7

 

7

Основи формування репертуару творчого колективу

доц. Якимчук С.Н.

4

7

 

8

Аналіз та читання хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

4

7

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2021/2022 н.р.

1

Українська сучасна хорова музика

доц. Харитон І.М.

3

3

 

на 2020/2021 н.р


з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Анотація в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 р.н. (2,3,4 курсів)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2020/2021 н.р.

1

Загальне фортепіано/ Читання хорових партитур / Аранжування

доц. Якимчук С.Н./ доц. Якимчук С.Н.

3,6

6

 

2

Церковна музика/ Музична стилістика української сучасної духовної музики /Музичне дитяче виховання

доц. Іваник Н.М./ доц. Харитон І.М. / доц. Якимчук С.Н.

4/4,6/4

4/4,3/4

 

3

Методика викладання вокально-хорових дисциплін

доц. Дем’янюк О.І.

5,6

5

 

4

Аналіз хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

6

3

 

5

Музична педагогіка

доц. Якимчук С.Н.

6

4

 

6

Хорова література та музика християнських церков/ Основи церковного богослужіння

доц. Іваник Н.М. / доц. Харитон І.М.

7/8

6

 

7

Хорове та комп’ютерне аранжування

ст. викл. Піддубник В.Г.

8

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р.н. (1 і 2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2020/2021 н.р.

1

Хорове сольфеджіо/ Музична стилістика української сучасної духовної музики / Охорона голосу

доц. Іваник Н.М. /доц. Харитон І.М.

2/2,3/2,3

3

 

2

Хорове та комп’ютерне аранжування/ Обробка народної пісні / Народна пісенна творчість

ст. викл. Піддубник В.Г./  доц. Якимчук С.Н.

3

4

 

3

Загальне фортепіано/ Читання хорових партитур/  Аранжування

доц. Якимчук С.Н.

 

3

3

 

4

Церковна музика /

Музичне дитяче виховання

доц. Іваник Н.М. /

доц. Якимчук С.Н.

3

4

 

5

Аналіз хорових партитур / Основи формування репертуару творчого колективу

доц. Якимчук С.Н.

3

3

 

6

Хорова література / Історія та теорія хорового виконавства / Релігія і мистецтво

  доц. Іваник Н.М. /ст. викл. Піддубник В.Г.

4

4

 

7

Основи церковного богослужіння / Музична традиція українського православ’я / Регентознавство

доц. Харитон І.М.

4

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2020/2021 н.р.

1

Хорове та ансамблеве виконавство

ст. викл. Піддубник В.Г.

2

8

 

2

Вокально-виконавська майстерність

доц. Іваник Н.М.

2

3

 

3

Українська сучасна хорова музика

доц. Харитон І.М.

3

3

 

4

Методика роботи з творчим колективом

доц. Харитон І.М.

3

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р.н. (1 і 2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Академічний спів» на 2020/2021 н.р.

1

Історія світових вокальних шкіл / Аналіз вокальних виконавських стилів / Психологія професійної виконавської діяльності

викл. Янцур А.М.

2,3/2,3/2

4

 

2

Музична стилістика української вокальної музики / Сценічна мова / Охорона голосу

доц. Харитон І.М.

2,4/2,4/2

3

 

3

Загальне фортепіано / Читання вокально-асамблевих партитур/ Ансамблеве аранжування

викл. Янцур А.М.

3

3

 

4

Основи сценічного руху

кафедра режисури (вик. Сокіл Т.Г.)

3

4

 

5

Комп’ютерне аранжування / Обробка народної пісні / Народна пісенна творчість

ст. викл. Піддубник В.Г. /  доц. Якимчук С.Н.

3

4

 

6

Вокальна література / Історія та теорія вокального мистецтва / Релігія та мистецтво

викл. Янцур А.М.

4

4

 

7

Музичне дитяче виховання

доц. Якимчук С.Н.

4

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Академічний спів» на 2020/2021 н.р.

1

Українська сучасна вокальна музика

доц. Іваник Н.М.

3

3

 

Back to top