для здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація PDF

1.

Класична німецька література

професор Середюк Лариса Анатоліївна 3, 4 6

2

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО НІМЕЧЧИНИ

доцент Джава Надія Арсентіївна 3 3

3.

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО (ФРАНЦУЗЬКА МОВА)

Яницька Олена Миколаївна 3 3

4.

Сучасний літературний процес Німеччини, Австрії та Швейцарії

професор Середюк Лариса Анатоліївна

3, 4 6

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація PDF

1.

Цифрові технології у викладанні іноземних мов (французька) 1 курс

Доц. Шевченко О.В.

2

3

2

Цифрові технології у викладанні іноземних мов (німецька) 1 курс

Ст.в. Гончарук Р.А.

2

3

3.

Література країни основної мови (німецька) 2 курс

Проф. Середюк Л.А.

3, 4

6

Back to top