Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на 2021-2022 навчальний рік
Спеціальність 014 Середня освіта (Природничі науки)

Назва дисципліни

Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

1

Лабораторний практикум з біології

доц. Денисюк Н.В.

3

4

2

Лабораторний практикум з фізики

доц. Максимцев Ю.Р.

3

4

3

Лабораторний практикум з хімії

доц. Мартинюк Г.В.

3

4

4

Методика розв’язування задач з біології

доц. Денисюк Н.В.

3

4

5

Методика розв’язування задач з фізики

доц. Мислінчук В.О.

3

4

6

Методика розв’язування задач з хімії

доц. Мартинюк Г.В.

3

4

7

Теорія і практика екологічної освіти і виховання

доц. Сяська І.О.

3

3

8

Концепція сталого розвитку

доц. Сяська І.О.

2

3

9

Інноваційні технології навчання в природничій освіті

проф. Грицай Н.Б.

3

3

10

Дослідницькі технології навчання в природничих науках

проф. Грицай Н.Б.

3

3

11

Організація роботи з обдарованими учнями в закладах освіти

проф. Грицай Н.Б.

3

3

 


Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Назва дисципліни

Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

1

Лікарські рослини з основами фітонцидології

доц. Виговський І.В.

3

4

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

        Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

1

Біоіндикація

проф. Мельник В.Й.

7

3

2

Основи заповідної справи

проф. Мельник В.Й.

3

3

 Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

3

Біологічний моніторинг довкілля

проф. Мельник В.Й.

2

4

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.
Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

 

Позакласна робота з біології та основ здоров'я

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Натуралістична робота в закладах освіти

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Методика проведення екскурсій з біології

Грицай Н. Б.

3

3

 

 

Методика розв’язування задач з біології

Гусаковська Т. М.

3

3

 

 

 

Back to top