Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Вікова фізіологія і валеологія

Марциновський В.П.

6

3

2

Зоогеографія

Трохимчук І.М.

7

3,5

3

Географія рослин

Сяська І.О.

7

3,5

4

Паразитологія

Рудь О.Г

8

3

5

Основи ентомології

Гусаковська Т.М.

5

3

6

Промислові тварини

Сяська І.О.

8

4

7

Лабораторна справа

Рудь О.Г.

6

4

8

Іхтіологія

Рудь О.Г.

5

4

9

Антропологія

Марциновський В.П.

3

3

10

Великий практикум з ботанікі

Куцоконь Л.П.

7

4

11

Великий практикум з зоології

Гусаковська Т.М.

7

4

12

Ботанічне ресурсознавство

Куцоконь Л.П.

7

3,5

13

Основи геоботаніки

Ойцюсь Л.В.

8

4

14

Зоопсихологія з основами етології

Шевців М.В.

8

4

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Анатомія і фізіологія нервової системи

Марциновський В.П.

4

3

2

Основи раціонального харчування

Толочик І.Л.

6

4

3

Методика тестування і контроль у фізичній реабілітації

Подоляка П. С.

8

3

4

Кінезіотейпування в реабілітації

Касянчук В.М.

8

3

5

Геронтологія та геріатрична реабілітація

Панасюк В.Ю.

8

3

6

Спортивна травматологія

Касянчук В.М.

5

4

7

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Шевчук О.А.

7

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я)

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Дендрологія

Ойцюсь Л.В.

4

3

2

Іхтіологія

Рудь О.Г.

6

3,5

3

Гідробіологія

Воловик Г.П.

6

3,5

4

Основи ентомології

Гусаковська Т.М.

6

3

5

Молекулярна біологія

Гусаковська Т.М.

5

4

6

Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження

Шевчук О.А.

5

4

7

Еволюційна морфологія

Гусаковська Т.М.

7

3

8

Паразитологія

Рудь О.Г.

8

3

9

Промислові тварини

Сяська І.О.

8

3

10

Великий практикум із зоології

Гусаковська Т.М.

8

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Концепція сталого розвитку

Сяська І.О.

2

3,0

2

Гідробіологія

Воловик Г.П.

2

3,0

3

Музейна справа

Рудь О.Г.

3

3,0

4

Регуляторні системи організмів

Марциновський В.П.

3

3,0

5

Грунтова зоологія

Воловик Г.П.

3

3,0

6

Функціональна зоологія

Воловик Г.П.

3

3,0

7

Біобезпека і біоетика

Куцоконь Л.П.

3

3,0

8

Прикладна мікробіологія

Шевців М.В.

3

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

 1

Концепція сталого розвитку

Сяська І. О.

2

3

 

Генетичний аналіз

Трохимчук І. М.

2

3

 

Молекулярна генетика

Трохимчук І. М., Гусаковська Т. М.

2

3

 

Регуляторні системи організму людини

Марциновський В. П.

3

3

 

Основи етології

Шевців М. В.

3

3

 

Клітинна біотехнологія

Трохимчук І. М.

3

3

 

Біобезпека і біоетика

Куцоконь Л. П.

3

3

 

Фізіологія вищої нервової діяльності

Марциновський В. П., Сяська І. О.

3

3

 

Порівняльна фізіологія

Загроруйко Г. Є.

3

3

 

Back to top