Бакалавр 2,3,4 курси 2021-2022 н.р.
014 «Середня освіта (Історія)»

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів.

Анотація

1.

Історичний туризм

Візітів Ю.М.

 3 сем.

3

2.

Українська етнологія

Візітів Ю.М.

3 сем.

3

3.

Історія Волині

Давидюк Р.П.

3 сем.

3

4.

Українська політична еміграція в Польщі

Давидюк Р.П.

3 сем.

3

5.

Українська політична еміграція в Польщі

Давидюк Р.П.

7 сем.

3

6.

Зовнішня політика незалежної
України

Гуменюк О.В.

7 сем

3

Магістр 2 року навчання 2021-2022 н.р.
014 «Середня освіта (Історія)»

7.

Україна в Другій світовій війні

Давидюк Р.П.

3 сем

3

8.

Дискусійні проблеми історії України

Давидюк Р.П.

3 сем

3

Бакалавр 2,3,4 курси 2021-2022 н.р.
032 «Історія та археологія»

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів.

Анотація

1.

Історична регіоналістика

Прищепа О.П.

4 сем.

3

2.

Детермінанти релігійного світогляду українського народу

Пальчевський Р.С.

6 сем.

3

3.

Історичний аспект туристичних ресурсів України

Візітів Ю.М.

6 сем.

3

4.

Розвиток політичної думки і національної
ідеї України кін. XIX - поч. XX ст.

Давидюк Р.П.

3 сем.

3

5.

Експериментальна археологія

Візітів Ю.М.

6 сем.

3

6.

Повсякдення української сім’ї

Гуменюк О.В.

4 сем.

3

7.

Етнічна консолідація українського народу середини XIII - середини XVII ст.

Гуменюк О.В.

4 сем

3

Магістр 2 року навчання 2021-2022 н.р.
032 «Історія та археологія»

8.

Українська історіографія кін. ХХ-ХХІ ст.

Доброчинська В.А.

3 сем

3

9.

Історична демографія України

Прищепа О.П.

3 сем

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

зі спеціальності Історія та археологія

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

         1.         

Вступ до археології

Прищепа Б.А.

1

3

         2.         

Палеоліт. Проблеми становлення людини

Прищепа Б.А.

1

3

         3.         

Ранні землероби Європи. Неолітична революція

Візітів Ю.М.

2

3

         4.         

Археологія козацької доби

Візітів Ю.М.

5

3

         5.         

Методика археологічних досліджень

Прищепа Б.А.

6

3,5

         6.         

Законодавство у сфері охорони культурної спадщини

Гуменюк О.В.

7

3

         7.         

Етнічна консолідація українського народу ХV-ХVІІ ст.

Гуменюк О.В.

1

3

         8.         

Детермінанти релігійного світогляду українського народу

Пальчевський Р.С.

6

3

         9.         

Історичний аспект туристичних ресурсів України

Візітів Ю.М.

6

3

      10.       

Експериментальна археологія

Візітів Ю.М.

8

3

      11.       

Етнічні процеси на території України в Ранньому Середньовіччі

Прищепа Б.А.

8

3

зі спеціальності Середня освіта. Історія

         1.         

Українська політична еміграція в Польщі

Давидюк Р.П.

7

3,5

         2.         

Зовнішня політика незалежної України

Гуменюк О.В.

7

3,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (курсів) на 2019-2020 н.р.

зі спеціальності Історія та археологія

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1.        

Ідеологія та щоденне життя в СРСР

Гуменюк О.В.

9

6

2.        

Основи зооархеології України

Візітів Ю.М.

9

3

3.        

Історична демографія України

Прищепа О.П.

2

3

зі спеціальності Середня освіта. Історія

4.      

Історія етнічних меншин України

Візітів Ю.М.

9

6

5.      

Історична урбаністика

Прищепа О.П.

9

6

6.      

Військова історія України

Візітів Ю.М.

11

3

Back to top