Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2021-2022 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

1

Політологія

Терешко Ю.М.

7(8)

3

2

Правознавство

Кузьма Т.М.

2

3

3

Правознавство

Лесняк В.Ю.

8

3

4

Правознавство

Черній В.А.

2(3)(4)(5)(6)(8)

3

 

5

Соціологія

Терешко Ю.М.

7

3

 

6

Соціологія

Опанасюк Т.А.

6(8)

3

 

7

Кримінальне право та процес

Коваль В.В.

6

3

 

8

Цивільне та трудове право

Кузьма Т.М.

5

3

 

9

Історія держави і права України

Кузьма Т.М

2

3

10

Теорія і методика навчання правознавства

Кузьма Т.М.

7

3

11

Теорія масової комунікації

Вівчар І.В.

6

3

 

12

Теорія прийняття рішень

Вівчар І.В.

6

3

13

Основи демократії

Кундеус О.М.

2

3

14

Джерелознавство

Андрощук І.М.

2

3

15

Іміджеологія

Крет О.В.

6

3

 

16

Соціальні медіа

Андрощук І.М.

3

3

 

17

Міжнародні організації

Кундеус О.М.

3

3

18

Організація представницьких заходів

Крет О.В.

6

3

19

Сучасні комунікативні технології

Крет О.В.

3

3

20

Політичні технології

Кундеус О.М.

6

3

 

21

Проектний менеджмент

Крет О.В.

8

3

 

22

Міжкультурна комунікація

Андрощук І.М.

8

3

 

23

Робота з даними

Андрощук І.М.

4

3

 

24

Стратегічний менеджмент

Крет О.В.

6

4

25

Міжнародний інформаційний бізнес

Крет Р.М.

4

3

 

26

Регіональні студії

Кундеус О.М.

4

3

 

27

Зовнішня політика країн регіону

Кундеус О.М.

7

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма,
силабус
в PDF

1

Політологія

Терешко Ю.М.

7(8)

3

vd_20_21_bak_kpts_1

2

Правознавство

Кузьма Т.М.

2

3

3

Правознавство

Лесняк В.Ю.

8

3

4

Правознавство

Черній В.А.

1(3)(4)(5)(6)(8)

3

vd_20_21_bak_kpts_4

5

Соціологія

Терешко Ю.М.

7

3

vd_20_21_bak_kpts_5

6

Соціологія

Опанасюк Т.А.

6(8)

3

7

Історія політичних і правових вчень

Терешко Ю.М.

4

3

vd_20_21_bak_kpts_7

8

Конституційне та адміністративне право

Коваль В.В.

4

3

vd_20_21_bak_kpts_8

9

Кримінальне право та процес

Коваль В.В.

6

3

vd_20_21_bak_kpts_9

10

Цивільне та трудове право

Кузьма Т.М.

5

3

11

Історія держави і права України

Кузьма Т.М

2

3

12

Теорія і методика навчання правознавства

Кузьма Т.М.

7

3

13

Теорія масової комунікації

Вівчар І.В.

6

3

14

Теорія прийняття рішень

Вівчар І.В.

6

3

15

Основи демократії

Кундеус О.М.

2

3

16

Джерелознавство

Андрощук І.М.

2

3

17

Іміджеологія

Крет О.В.

6

3

18

Соціальні медіа

Андрощук І.М.

3

3

19

Міжнародні організації

Кундеус О.М.

3

3

20

Організація представницьких заходів

Крет О.В.

6

3

21

Сучасні комунікативні технології

Крет О.В.

3

3

22

Політичні технології

Кундеус О.М.

6

3

23

Проектний менеджмент

Крет О.В.

8

3

24

Міжкультурна комунікація

Андрощук І.М.

8

3

25

Робота з даними

Андрощук І.М.

 

3

26

Стратегічний менеджмент

Крет О.В.

 

4

27

Міжнародний інформаційний бізнес

Крет Р.М.

 

3

28

Регіональні студії

Кундеус О.М.

4

3

29

Зовнішня політика країн регіону

Кундеус О.М.

7

3

Back to top