Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2021-2022 н.р. (2,3,4 курсів)

№ За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

Степові держави-номади Євразії

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Синяк С.Л.

4

3

2

Історія повсякденного життя середньовічної Європи

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Ворон О.П.

4

3

3

Загальна етнологія

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Ворон О.П.

4

3

4

Археологія Західної Європи

032 Історія та археологія

Доц. Плюта Н.В.

6

3

5

Археологія cстародавнього Сходу

032 Історія та археологія

Доц. Слесаренко А.В.

3

3

6

Археологія античної доби

032 Історія та археологія

Доц. Слесаренко А.В.

3

3

7

Археологія Центрально-Східної Європи

032 Історія та археологія

Доц. Озимчук О.Б.

7

3

8

Практична генеологія
032 Історія та археологія

 Доц. Сєвєрова О.В. 4 3

9

Історичні портрети нобелівських лауреатів
032 Історія та археологія
 Доц. Сєвєрова О.В.  4  3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 2021-2022 н.р.

№ За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

Історія європейської інтеграції

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Мартинчук І.І.

3

3

2

Тоталітарні та демократичні режими новітнього часу

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Михальчук Р.Ю.

3

3

3

Геноцидознавство

014 Середня освіта (Історія)

Проф. Гон М.М.

3

3

4

Російсько-Українські відносини кін. ХХ-поч. ХХІ ст.

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Синяк С.Л..

3

3


Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1, 2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія)


За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,

силабус в PDF

1

Ремесло та майстерність історика

014 Середня освіта (Історія)

Проф. Постоловський Р.М.

5

3,5

2

Проблеми міжнародних відносин сучасності

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Михальчук Р.Ю.

6

3

3

Етнодемографічна історія Європа.

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Плюта Н.В.

1

3,5

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1, 2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р. Спеціальність 032 Історія та археологія


За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,

силабус в PDF

1

Всесвітня історія в світовому кінематографі

032 Історія та археологія

Доц. Синяк С.Л.

1

3

2

Підводна археологія

032 Історія та археологія

Доц. Озимчук О.Б.

5

3

3

Інтелектуальна історія Європи

032 Історія та археологія   

Доц. Філіпчук І.В.

7

3

4

Гендерна історія Європи та Америки

032 Історія та археологія

Проф. Гон М.М.

5

3

5

Війна в європейській історії

032 Історія та археологія

Доц. Десятничук І.О.

7

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1, 2, 3, 4 курсів)


За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,

силабус в PDF

1

Історія світових цивілізацій

012 Дошкільна освіта

Доц. Михальчук Р.Ю.

2

3

2

Історія світових цивілізацій

035 Філологія

Доц. Михальчук Р.Ю.

2

3

3

Історія світових цивілізацій

075 Маркетинг

Доц. Михальчук Р.Ю.

1

3

4

Історія світових цивілізацій

073 Менеджмент

Доц. Михальчук Р.Ю.

1

3

5

Історія світових цивілізацій

015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

Доц. Михальчук Р.Ю.

1

3

6

Історія світових цивілізацій

281 «Публічне управління та адміністрування

Доц. Михальчук Р.Ю.

1

3

7

Історія світових цивілізацій 

026 Сценічне мистецтво

Доц. Синяк С.Л.

1

3

8

Історія світових цивілізацій 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Доц. Синяк С.Л.

1

3

9

Історія світових цивілізацій 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Доц. Синяк С.Л.

1

3

10

Історія світових цивілізацій 

034 Культурологія

Доц. Синяк С.Л.

1

3

11

Історія світових цивілізацій

023 «Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація

Доц. Синяк С.Л.

1

3

12

Історія світових цивілізацій

013«Початкова освіта. Образотворче мистецтво

Доц. Синяк С.Л.

1

3

13

Історія світових цивілізацій 

024 Хореографія

Доц. Синяк С.Л.

1

3

14

Історія світових цивілізацій 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Доц. Синяк С.Л.

1

3

15

Історія світових цивілізацій 

091 Біологія

Доц. Синяк С.Л.

1

3

16

Історія світових цивілізацій 

053 «Психологія» («Практична психологія»)

Доц. Синяк С.Л.

1

3

17

Історія світових цивілізацій 

053 «Психологія»

Доц. Синяк С.Л.

1

3

18

Історія світових цивілізацій 

231 «Соціальна робота»

Доц. Синяк С.Л.

1

3

19

Історія світових цивілізацій 

025 Музичне мистецтво

Доц. Плюта Н.В.

1

3

20

Історія світових цивілізацій спеціальність

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Проф. Постоловський Р.М.

5

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр спеціальність 014 Середня освіта. Історія.


За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

 Робоча програма,

силабус в PDF

1

Суспільно-політичні процеси на пострадянському просторі

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Мартинчук І.І.

3

3

2

Актуальні проблеми сучасної медієвістики

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Ворон О.П.

2

3

3

Історія ментальності європейської цивілізації

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Ворон О.П.

2

3

4

Історичний процес в контексті інтелектуальної історії

014 Середня освіта (Історія)

Доц. Філіпчук І.В.

2

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр спеціальність 032 Історія та археологія.


За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

 Робоча програма,

силабус в PDF

1

Слов’янська ідея: ґенеза та еволюція

032 Історія та археологія

Доц. Десятничук І.О.

1

3

Back to top