для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1.

Інтерактивні технології в музичній освіті

Доц. Никон О.К.

ІV

3

Back to top