2021-2022 навчальний рік

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

Історія театру та кіномистецтва

Доц. Григорчук І.С.

7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

 1.

Теорія і методика викладання основ духовної музичної культури

Доц. Григорчук І.С.

3

3


2019-2020 навчальний рік

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

Історія театру та кіномистецтва

Доц. Григорчук І.С.

7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

 1.

Теорія і методика викладання основ духовної музичної культури

Доц. Григорчук І.С.

3

3

Back to top