для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) та магістр (5,6 курсів) на 2021-2022 н.р.

№ За\п

Назва дисципліни

 Викладач

 Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

1.

Етика естетика

проф. Шевчук К.С.

3(7,8)

3

2.

Релігієзнавство

проф.Лебедюк Т.Н

3(7)

3

3.

Релігієзнавство

доц.Ворон О.П.

2(5,7,8)

2

4.

Етика естетика

доц.Сорочинська Т.А.

3(7)

3

5.

Філософія науки

доц. Сорочинська Т.А.

6 (8)

3

6.

Етика естетика

доц.Мишков В.Я.

7

3

7.

Філософія освіти

доц.Сорочинська Т.А.

3(5,6,8)

3

8.

Цінності європейської цивілізації

ст.в Гурʼянова І.Е.

3(6)

3

9.

Проблеми толерантності та міжконфесійних відносин

проф. Панчук І.І.

 

3

10.

Філософія кризи

проф. Панчук І.І.

 

3

11.

Соціальна філософія

проф. Панчук І.І.

 

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

         1.         

Цінності європейської цивілізації

ст.в Гурʼянова І.Е.

5(6,8)

3

         2.         

Філософія освіти

доц.Сорочинська Т.А.

1(3,5,6,8)

3

         3.         

Філософія науки

доц. Ворон О.П

3

3

         4.         

Релігієзнавство

проф.Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н.

4(6,7)

3

         5.         

Релігієзнавство

доц.Ворон О.П.

2(7,8)

3

         6.         

Етика естетика

доц.Сорочинська Т.А.

3(7,8)

3

         7.         

Етика естетика

проф. Шевчук К.С.

6,7

3

         8.         

Етика естетика

доц.Мишков В.Я.

7

3

         9.         

Філософія освіти

доц.Мишков В.Я.

6(8)

3

      10.       

Філософія науки

доц.Грицишина М.В.

8

3

      11.       

Філософія освіти

ст.в.Гурʼянова І.Е.

6

3

      12.       

Філософія освіти

в. Грицишин В.П.

8

3

      13.       

Філософія освіти

доц.Мишков В.Я.

8

3

Back to top