для здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Моніторинг якості освітнього процесу

Войтович Ігор Станіславович

 

3

 

2.

Технологія віртуальної та доповненої реальності

Шроль Тетяна Степанівна

 

3

 

3.

Технологія створення ігрових додатків

Шроль Тетяна Степанівна

 

3

 

4.

Інформаційна безпека

Шинкарчук Назар Володимирович

 

4

 

5.

Педагогічний менеджмент в професійній освіті

Шліхта Ганна Олександрівна

 

3

 

6.

Тестування програмного забезпечення

Назарук Марія Володимирівна

2

4

 

7.

Технології кросплатформенного програмування

Петренко Сергій Вікторович

 

3

 


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.

Професійні та наукові соціальні мережі

Остапчук Н.О. канд. пед. наук, доцент 

2

3

2.

 Основи алгоритмізації і програмування

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент  

2

4

3.

Інтернет-технології

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент 

2

3

4.

Web-технології та web-дизайн

Музичук К.П. канд. техн. наук, доцент

5

5

5.

Методи та системи штучного інтелекту

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент

8

4,5

6.

Конструювання тестів та комп'ютерні технології в тестуванні

Павлова Н.С. канд. пед. наук, доцент 

6

3

7.

Комп'ютерне моделювання та аналіз даних

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент  

5

3,5

8.

Теоретичні основи програмування

Бабич С.М. канд. техн. наук, доцент 

6

3

9.

Основи наукових досліджень

Павлова Н.С. канд. пед. наук, доцент 

4

4

10.

Професійна робота з графічними пакетами

Гнедко Н.М. канд. пед. наук, доцент 

5

3,5

11.

Програмування комп'ютерної графіки

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент 

7

4

12.

Тривимірна графіка, анімація та відеомонтаж

Гнедко Н.М. канд. пед. наук, доцент 

7

3

13.

Програмування мобільних пристроїв

Шроль Т.С. канд. пед. наук, доцент 

7

4

14.

3d-моделювання

Гнедко Н.М. канд. пед. наук, доцент  

4

3

vibir_disc_2019_2020_bak_kikttmvi_14

15.

Технології захисту інформації

Музичук К.П. канд. техн. наук, доцент 

5

3

16.

Методи обчислень

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент 

6

4

17.

Пакети математичних програм

Шроль Т.С. канд. пед. наук, доцент 

6

3

18.

Машинна обробка інформації

Шроль Т.С. канд. пед. наук, доцент 

8

3

19.

Web-технології

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент

8

4,5

20.

Сучасні системи програмування

Гульчук В.А. ст. викладач

4

6

21.

Прикладне програмне забезпечення

Остапчук Н.О. канд. пед. наук, доцент 

5

3

22.

Музична інформатика

Бабич С.М. канд. техн. наук, доцент 

3

8

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.

Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці

Войтович І.С. д. пед. наук, професор

9 / 10

3

2.

Управління ІТ-проектами

Петренко С.В. канд. пед. наук, доцент

9

5

3.

Технології кросплатформенного програмування

Петренко С.В. канд. пед. наук, доцент

10

5

4.

Апаратно-програмна організація і модернізація персональних комп'ютерів

Шинкарчук Н.В. канд. техн. наук, доцент

9

4

5.

Проектування та розробка освітніх інформаційних систем

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент

10

5

6.

Конструювання тестів та комп'ютерні технології в тестуванні

Павлова Н.С. канд. пед. наук, доцент

11

3

7.

Основи робототехніки

Ляшук Т.Г. викладач

10

4

8.

Сучасні технології WEB-розробки

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент

11

3

Back to top