для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) о.р. «бакалавр» (3,4 р.н.) на 2021-2022 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1.

Народознавство та музичний фольклор України (1р.10м.)

Ст. викл. Крусь О.П.

4

3

2.

Теорія мистецтв та музикознавства

Доц. Прокопович Т.Ю.

VIII

4

3.

Теорія мистецтв та музикознавства (1р.10 м.)

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІV

3

4.

Історія мистецтв з методикою викладання

Доц. Крижановська Т.І.

V-VIII

11

5.

Історія мистецтв з методикою викладання (1р.10 м.)

Доц. Крижановська Т.І.

ІІІ-ІV

6

6.

Основи наукової діяльності  вчителя музичного мистецтва

Доц. Радковська Л.М.

V

4

7.

Музичне мистецтво української діаспори

Доц. Прокопович Т.Ю.

VIII

4

8.

Сучасна гармонія

Доц. Прокопович Т.Ю.

VIII

4

9.

Методика музичного виховання

Доц. Гумінська О.О.

ІV

3

10.

Методика колективного музикування

Доц. Гумінська О.О.

ІІ

3

для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) о.р. магістр на 2021-2022 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація PDF

1.

Історико-теоретичні основи художньої культури в системі шкільної освіти

Доц. Крижановська Т.І.

ІІ

3

2

Теорія і методика викладання музичних дисциплін

Доц. Крижановська Т.І.

ІІ-ІІІ 4

3.

Мультимедійні технології музично-естетичного виховання

Доц. Гумінська О.О.

ІІ

3

4.

Традиції та новаторство у сучасному музичному мистецтві

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІІІ

3

5.

Методологія аналізу сучасного мистецтва

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІІІ

3

6.

Методика проведення педагогічного експерименту

Доц. Радковська Л.М.

ІІ

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Всесвітня історія художньої культури з методикою викладання

Доц.Крижановська Т.І.

V-VIII

12

2.

Теорія мистецтв та основи музикознавства

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

3.

Організація наукової діяльності

Доц.Радковська Л.М.

V

3

4.

Основи науково-дослідної роботи вчителя музичного мистецтва

Доц.Радковська Л.М.

V

3

5.

Музичне мистецтво української діаспори

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

6.

Сучасна гармонія

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

7.

 Історія мистецтв з методикою викладання»

Доц. Крижановська Т.І.

ІІІ - ІV

6

8.

Історія музики (зарубіжна музики)

Доц. Прокопович Т.Ю

ІІІ - VІ

6

9.

Історія музики (українська музика)

Доц. Крижановська Т.І.

VІІ

4

10.

Методика початкового навчання (музичне виховання)

Доц. Гумінська О.О.

ІV

3

11

 Теорія мистецтв та музикознавство

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІV

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Історико-теоретичні основи художньої культури в системі шкільної освіти

Доц.Крижановська Т.І.

ІІ

3

2.

Мультимедійні технології музично-естетичного виховання

Доц.Гумінська О.О.

ІІ

3

3.

Традиції та новаторство у сучасному музичному мистецтві

Доц.Прокопович Т.Ю.

ІІІ

3

4.

Методологія аналізу сучасного мистецтва

Доц.Прокопович Т.Ю.

ІІ

3

Back to top