для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2021-2022


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Анотація в PDF

Дошкільна освіта 4 р.н.

1.

Організація ігрової діяльності дітей  в закладі дошкільної освіти

Канд.пед.наук, доц. Маліновська Н.В.

3

3,5

 

2.

Наступність дошкільної і початкової освіти

Канд.пед.наук, доц. Горопаха Н.М.

3

3,5

 

3.

Неврологічні основи психопатології

Викладач Джеджера О.В.

4

3

4.

Неврологічні основи логопедії

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В. 

4

3

 

5.

Художня праця та основи дизайну

Канд.пед.наук, доц. Янцур Л.А.

5

3

 

6.

Декоративно прикладне мистецтво

Канд.пед.наук, доц. Янцур Л.А.

5

3

 

7.

Методика навчання другої мови

Канд.пед.наук, доц. Козлюк О.А.

5

3

 

8.

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

Канд.філол.наук, доц.Степанова О.І.

5

3

 

9.

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Ст. викладач Марчук Г.В.

6

3

 

10.

Виховання соціальної поведінки дошкільників

Ст. викладач Марчук Г.В.

6

3

 

11.

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

7

4

 

12.

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Викладач Кузьмук Л.І.

7

4

 

13.

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

Канд.пед.наук, доц. Юрчук О.І.

7

4

 

14.

Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

8

3

 

Дошкільна освіта 3 р.н.

15.

Методика навчання другої мови

Канд.пед.наук, доц. Козлюк О.А.

3

3

 

16.

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

Канд.філол.наук, доц.Степанова О.І.

3

3

 

17.

Основи спеціальної педагогіки

Ст. викладач Войтович О.В.

4

5

 

18.

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

19.

Основи Монтессорі-педагогіки

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

20.

Теорія та методика співпраці з родинами

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

4

4

 

21.

Тренінг батьківської ефективності

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

4

4

 

22.

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Викладач Кузьмук Л.І.

4

4

 

23.

Наступність дошкільної та початкової освіти

Канд.пед.наук, доц. Горопаха Н.М.

4

4

 

Дошкільна освіта 2 р.н.

24.

Методика навчання другої мови

Канд.пед.наук, доц. Козлюк О.А.

3

3

 

25.

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

Канд.філол.наук, доц.Степанова О.І.

3

3

 

26.

Основи спеціальної педагогіки

Ст. викладач Войтович О.В.

4

5

 

27.

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

28.

Основи Монтессорі-педагогіки

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

29.

Теорія та методика співпраці з родинами

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

4

4

 

30.

Тренінг батьківської ефективності

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

4

4

 

31.

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Викладач Кузьмук Л.І.

4

4

 

32.

Наступність дошкільної та початкової освіти

Канд.пед.наук, доц. Горопаха Н.М.

4

4

 

33.

Інклюзивна освіта

Ст. викладач Марчук Г.В.

4

3

 

34.

Організація ігрової діяльності дітей в закладі дошкільної освіти

Канд.пед.наук, доц. Маліновська Н.В.

4

3

 

Спеціальна освіта

35.

Фізична реабілітація осіб з порушеннями мовлення

Канд.пед.наук, доц. Юрчук О.І.

3

4

 

36.

Основи логопедичного масажу

Викладач Борисова О.О.

3

4

 

37.

Технічні засоби навчання в спеціальній освіті

Викладач Борисова О.О.

3

3

 

38.

Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти

Ст. викладач Войтович О.В.

3

3

 

39.

Історія педагогіки

Канд.пед.наук, доц. Гурський В.А.

3

3

 

40.

Організація роботи інклюзивно-ресурсних центрів

Викладач Обуховська О.В.

3

3

 

41.

Основи психосоматики

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

3

3

 

42.

Неврологічні основи логопедії

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В.

4

3

 

43.

Логопедична гімнастика

Викладач Борисова О.О.

4

3

 

44.

Образотворче мистецтво

Канд.пед.наук, доц. Янцур Л.А.

4

3

 

45.

Трудове виховання з методикою

Канд.пед.наук, доц. Янцур Л.А.

4

3

 

46.

Логоритміка з методикою викладання

Викладач Борисова О.О.

5

3

 

47.

Наступність дошкільної та початкової освіти в інклюзивному просторі

Канд.пед.наук, доц. Горопаха Н.М.

5

3

 

48.

Дитяча практична психологія

Канд.психол.наук, доц. Сторож О.В.

5

3

49.

Виховання соціальної поведінки дітей з ООП

Ст. викладач Марчук Г.В.

5

3

 

50.

Сенсорна інтеграція дітей з порушеннями мовлення

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В.

5

3

 

51.

Ігри в логопедичній роботі

Ст. викладач Войтович О.В.

5

3

 

52.

Корекційно-реабілітаційні служби та правове забезпечення

Ст. викладач Войтович О.В.

5

3

 

53.

Соціальна логопсихологія

Канд.психол.наук, доц.Руденко Н.М.

5

3

 

54.

Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти

Ст. викладач Войтович О.В.

6

3

 

55.

Теорія і методика співпраці з родинами, що виховують дітей з ООП

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

6

3

 

56.

Основи психоконсультування, психотренінгу та психокорекції осіб з порушеннями мовлення

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

6

6

 

57.

Психокорекційні технології в роботі з дітьми з ООП

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

6

6

 

58.

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади

Ст. викладач Войтович О.В.

7

3

 

59.

Рання діагностика дітей з ТПМ

Ст. викладач Войтович О.В.

7

3

 

60.

Основи патопсихології та психотерапія

Ст. викладач Войтович О.В.

7

3

 

61.

Технічні засоби навчання в спеціальній освіті

Викладач Борисова О.О.

7

3

 

62.

Виховання інформатичної культури осіб з ООП

Канд.пед.наук, доц. Павлюк Т.О.

8

3

 

 для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2021-2022н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Анотація в PDF

Дошкільна освіта

63.

Психологія ділового спілкування

Канд.пед.наук, доц. Джеджера К.В.

3

4

 

64.

Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання

Ст. викладач Войтович О.В.

3

4

 

65.

Виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами

Канд.психол.наук, доц.Руденко Н.М.

3

3

 

66.

Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з ООП

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

3

3

 

67.

Імідж закладу дошкільної освіти

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

3

3

 

68.

Забезпечення якості освітнього процесу ЗДО

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

3

3

 

69.

Етнографія дитинства

Канд.пед.наук, доц. Козлюк О.А.

3

3

 

70.

Виховання обдарованих дітей

Канд.пед.наук, доц. Горопаха Н.М.

3

3

 


 для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.


За\п

 Назва дисципліни

 Викладач

 Семестр

К-сть кредитів

Анотація в PDF

Дошкільна освіта 4 р.н.

1.

Методика навчання другої мови

Канд.пед.наук, доц. Козлюк О.А.

5

3

 

2.

Інклюзивна освіта

Ст. викладач Марчук Г.В.

5

4

 

3.

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Ст. викладач Марчук Г.В.

6

3

 

4.

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

7

4

 

5.

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Викладач Кузьмук Л.І.

7

4

 

6.

Невропатологія з основами психопатології

Викладач Джеджера О.В.

4

3

7.

Неврологічні основи логопедії

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В.

4

3

 

8.

Логопедія з методикою

Канд.пед.наук, доц. Косарєва  Г.М.

5,6

8

 

9.

Логоритміка та ігри  в логопедичній роботі

Канд.психол.наук., доц. Руденко Н.М.

6

4,5

 

10.

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

Канд.пед.наук, доц. Юрчук О.І.

7

4

 

11.

Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

8

3

 

Дошкільна освіта 3 р.н.

12.

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

3

3

 

13.

Методика навчання другої мови

Канд.пед.наук, доц. Козлюк О.А.

3

3

 

14.

Основи спеціальної педагогіки

Ст. викладач Войтович О.В.

4

5

 

15.

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

16.

Основи Монтессорі-педагогіки

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

17.

Теорія та методика співпраці з родинами

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

4

4

 

18.

Тренінг батьківської ефективності

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

4

4

 

19.

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Викладач Кузьмук Л.І.

4

4

 

20.

Наступність дошкільної та початкової освіти

Канд.пед.наук, доц. Горопаха Н.М.

4

4

 

21.

Невропатологія з основами психопатології

Викладач Джеджера О.В.

5

4

22.

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В.

5

3

 

23.

Неврологічні основи  логопедії

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В.

5

4

 

24.

Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

5

5

 

25.

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади

Ст. викладач Войтович О.В.

5

4

 

26.

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

Канд.пед.наук, доц. Юрчук О.І.

5,6

4

 

27.

Логопедія з методикою

Канд.пед.наук, доц. Косарєва  Г.М.

5,6

10

 

28.

Ігри в логопедичні роботі

Ст. викладач Войтович О.В.

6

4

 

29.

Психолінгвістика

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

6

3

 

30.

Логоритміка з методикою викладання

Канд.психол.наук, доц. Руденко Н.М.

6

4

 

Дошкільна освіта 2 р.н.

31.

Методика навчання другої мови

Канд.пед.наук, доц. Козлюк О.А.

3

3

 

32.

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

3

3

 

33.

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

34.

Основи Монтессорі-педагогіки

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

4

4

 

35.

Теорія та методика співпраці з родинами

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

4

4

 

36.

Тренінг батьківської ефективності

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

4

4

 

37.

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Викладач Кузьмук Л.І.

4

4

 

38.

Наступність дошкільної та початкової освіти

Канд.пед.наук, доц. Горопаха Н.М.

4

4

 

Спеціальна освіта

39.

Основи психосоматики

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

3

3

 

40.

Фізична реабілітація осіб з порушеннями мовлення

Канд.пед.наук, доц. Юрчук О.І.

3

4

 

41.

Фізична реабілітація осіб з ДЦП

Канд.пед.наук, доц. Юрчук О.І.

3

4

 

42.

Організація художньо мовленнєвої діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

3

3

 

43.

Психолінгвістика

Канд.філол.наук, доц. Степанова О.І.

4

3

 

44.

Образотворче мистецтво та трудове виховання з методикою

Канд.пед.наук, доц. Янцур Л.А.

4

3

 

45.

Художня праця з основами дизайну

Канд.пед.наук, доц. Янцур Л.А.

4

3

 

46.

Логоритміка з методикою викладання

Викладач Борисова О.О.

5

3

 

47.

Логопедична гімнастика

Викладач Борисова О.О.

5

3

 

48.

Дитяча практична психологія

Канд.психол.наук, доц. Сторож О.В.

5

3

49.

Виховання соціальної поведінки дітей з ООП

Ст. викладач Марчук Г.В.

5

3

 

50.

Сенсорна інтеграція дітей з порушеннями мовлення

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В.

5

3

 

51.

Ігри в логопедичній роботі

Ст. викладач Войтович О.В.

5

3

 

52.

Корекційно-реабілітаційні служби та правове забезпечення

Ст. викладач Войтович О.В.

5

3

 

53.

Соціальна логопсихологія

Канд.психол.наук, доц. Руденко Н.М.

5

3

 

54.

Основи психоконсультування, психотренінгу та психокорекції осіб з порушеннями мовлення

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

6

6

 

55.

Психокорекційні технології в роботі з дітьми з ООП

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

6

6

 

56.

Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти

Ст. викладач Войтович О.В.

6

3

 

57.

Теорія і методика співпраці з родинами, що виховують дітей з ООП

Канд.пед.наук, доц. Шадюк О.І.

6

3

 

58.

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади

Ст. викладач Войтович О.В.

7

3

 

59.

Рання діагностика дітей з ТПМ

Ст. викладач Войтович О.В.

7

3

 

60.

Основи патопсихології та психотерапія

Ст. викладач Войтович О.В.

7

3

 

61.

Технічні засоби навчання в спеціальній освіті

викладач Борисова О.О.

7

3

 

62.

Виховання інформатичної культури осіб з ООП

Канд.пед.наук, доц. Павлюк Т.О.

8

3

 

 для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р.


За\п

 Назва дисципліни

 Викладач

 Семестр

К-сть кредитів

Анотація в PDF

Дошкільна освіта

63.

Педагогічна етика

Канд.пед.наук, доц. Джеджера К.В.

2

3

 

64.

Педагогічна конфліктологія

Канд.пед.наук, доц. Джеджера К.В.

2

3

 

65.

Основи соціальної комунікації

Д-р пед.наук, проф. Дичківська І.М.

2

4

 

66.

Педагогіка толерантності

Доц. Грипич С.Н.

2

3

 

67.

Психологія виховання та навчання дітей з затримкою психічного розвитку

Канд.психол.наук, доц. Руденко Н.М.

3

3

 

Спеціальна освіта

68.

Практикум з логопедії

Канд.пед.наук, доц. Косарєва Г.М.

3

4

 

69.

Логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторних систем

Канд.пед.наук, доц. Федорова Н.В.

3

4

 

70.

Основи психокорекції та психогігієни дітей з порушеннями мовлення

Канд.пед.наук, доц. Косарєва О.І.

3

4

 

71.

Профілактика емоційного вигорання спеціального педагога

Ст. викладач Войтович О.В.

3

4

 

 


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-cть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

Дошкільна освіта 4 р.н.

         1.          

Педагогіка раннього дитинства

Шадюк О.І.

3

4

         2.          

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Марчук Г.В.

6

3

         3.          

Методика навчання другої мови

Козлюк О.А.

5

3

         4.          

Логоритміка та ігри  в логопедичній роботі

Руденко Н.М.

6

4,5

         5.          

Логопедія з методикою

Косарєва Г.М.

5,6

8

         6.          

Інклюзивна освіта

Марчук Г.В.

5

4

         7.          

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Дичківська І.М.

7

4

         8.          

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Кузьмук Л.І.

7

4

         9.          

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

Юрчук О.І.

7

4

Дошкільна освіта 2 р.н.

       10.        

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Дичківська І.М.

4

4

       11.        

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Марчук Г.В.

2

3

       12.        

Методика навчання другої мови

Козлюк О.А.

3

3

       13.        

Теорія та методика співпраці з родинами

Шадюк О.І.

4

4

       14.        

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Кузьмук Л.І.

4

4

Дошкільна освіта 3 р.н.

       15.        

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Марчук Г.В.

2

3

       16.        

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Дичківська І.М.

4

4

       17.        

Методика навчання другої мови

Козлюк О.А.

3

3

       18.        

Теорія та методика співпраці з родинами

Шадюк О.І.

4

4

       19.        

Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти

Кузьмук Л.І.

4

4

Спеціальна освіта

       20.        

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

Юрчук О.І.

3

4

       21.        

Корекційна андрагогіка

Косарєва О.І.

3

3

       22.        

Образотворче мистецтво та трудове виховання з методикою

Янцур Л.А.

4

3

       23.        

Логоритміка з методикою викладання

Руденко Н.М.

5

3

       24.        

Дитяча практична психологія

Руденко Н.М.

5

3

       25.        

Ігри в логопедичній роботі

Войтович О.В.

5

3

       26.        

Корекційно-реабілітаційні служби та правове забезпечення

Войтович О.В.

5

3

       27.        

Основи психоконсультування, психотренінгу та психокорекції осіб з ТПМ

Косарєва О.І.

6

6

       28.        

Психолого-педагогічна діагностика та відбів дітей у спеціальні установи

Войтович О.В.

7

3

       29.        

Основи патопсихології та психотерапія

Войтович О.В.

7

3

       30.        

Інклюзивна освіта

Марчук Г.В.

8

4


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н. р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

Дошкільна освіта

           1.          

Практикум з логопедії

Косарєва Г.М.

1

3

           2.          

Клініка інтелектуальних порушень

Одолінський В.Г.

2

4

           3.          

Основи психокорекції та психогігієни дітей з порушеннями мовлення

Косарєва О.І.

2

2

           4.          

Психологія виховання та навчання дітей з затримкою психічного розвитку

Руденко Н.М.

3

3

016 Спеціальна освіта

Back to top