ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2017


АРХІВ ЗБІРНИКА

Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя

Збірник наукових праць 2016 року                           Збірник наукових праць 2015 року

 


Ілюстрації з проведення конференції кафедрою духових та ударних інструментів

185
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
193
193
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

Асоціація діячів духової музики Рівненського обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки

Кафедри духових та ударних інструментів РДГУ та ЛНМА

П Р О Г Р А М А

IX-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”

12 – 14 квітня 2017 року

м. Рівне  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Постоловський Р.М. - ректор Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Академії соціальних і педагогічних наук.

Заступники голови:

Павелків Р.В. – заслужений працівник освіти України, перший проректор Рівненського державного гуманітарного університету, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України.

Апатський В.М. – доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтв України, професор кафедри дерев’яних духових інструментів Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, м. Київ.

Карпяк А.Я. - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка. м. Львів.

Цюлюпа С.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, відмінник освіти України.

Члени оргкомітету:

Круль П.Ф. – доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри виконавського мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

Качмарчик Володимир Петрович - доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дерев’яних духових інструментів Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. Київ.

Сверлюк Я.В. - доктор педагогічних наук, професор кафедри духових та ударних інструментів, заступник директора Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне.

Богданов Валерій Олександрович - доктор мистецтвознавства, професор кафедри оркестрових духових інструментів і оперно - симфонічного диригування Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, м. Харків.

Палаженко О.П. – секретар конференції, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пленарне засідання (концертна зала Інституту мистецтв РДГУ) 12 квітня 2017 року (11.00 год., вул. Хвильового,7)

Секційні засідання ( 12.00 год. ауд. №22, вул. Хвильового,7)

Секція: інструментального виконавства (дерeв’яні духові інструменти).

Керівник: доктор мистецтвознавства, професор Карпяк А.Я. Секретар: к.п.н. доц. Палаженко О.П.

Доповіді

1.Апатський В.М. Нариси творчої діяльності професора Романа Вовка.

2.Карпяк А.Я. Історичний огляд флейтового мистецтва українських земель до початку ХХ століття.

3.Качмарчик В.П. Флейтова соната в «….прозорих класичних тонах».

4.Павелків Р.В., Палаженко О.П. Психофізіологічні основи формування музично-виконавської діяльності учнів-духовиків у процесі навчання гри на духових інструментах.

5.Скороходов В.П. Публичные выступления.

6.Ничков Б.В. Функционирование музыкальных учебных заведений в Беларуси (начало XIX – до начала XX ст.) .

7.Криштоф Камінський Методика керування духовими камерними ансамблями в початковий період свого існування.

8.Ян Романовський Вплив історичних знань та виконавства на сучасне бачення музики, створеної композиторами Бароко.

9.Палаженко О.П. Педагогічні рекомендації щодо пристосування дихальної системи до умов гри на духових інструментах.

10.Пастушок Т.В. Проблеми засвоєння метро – ритмічних навичок в учнів дитячих музичних шкіл.

11.ДимченкоС.С., Димченко К.С. Секрети педагогічної майстерності Василя Темнюка.

12.Закопець Л.М. Концертні жанри для гобоя у творчості українських композиторів.

13.Максименко Д.П. Концерт для саксофону – сопрано з оркестром Андрія Ешпая в контексті становлення російської виконавської школи другої половини ХХ століття.

14.Дзвінка Р.І. Ансамблеве саксофонове виконавство кінця ХХ – початок ХХI століття.

15.Старко В.Г. Значення та підготовка тростини при грі на фаготі.

16.Малиновська Р.А. Генезис духового мистецтва України.

17.Павленко О.Ф. Втілення рис неоромантизму у Концерті для флейти та симфонічного оркестру «Un Tout….» Євгена Станковича.

18.Прокопович Т.Ю. Жанрово-стильова своєрідність ансамблів для дерев’яних духових інструментів Михайла Вериківського.

19.Білас В.І. – Явище мультиінструменталізму у творчості львівських виконавців – духовиків

20.Максименко Л.В. Фундаментальні основи виконавського процесу музиканта-саксофоніста: теорія та практичні рекомендації автора.

21.Подлесна Н.А. Михайло Мимрик – музикант, педагог, науковець.

22.Зварич Р.Т. Духові оркестри Хмельниччини: минуле і сучасне.

23.Подганюк М.М. Методичні основи формування виконавської майстерності учнів – духовиків в умовах позашкільної спеціалізованої освіти.

Секція: інструментального виконавства (мідні духові інструменти).

Керівник: доктор мистецтвознавства, професор Круль П.Ф. Секретар: к.п.н. доц. Цюлюпа С.Д.

Доповіді

1.Круль П.Ф. Драматургія тембру мідних духових інструментів у оркестровій музиці XIX століття

2.Богданов В.О., Богданова Л.Д. Ростислав Володимирович Геніка (14.10.1858 – 09.12.1942): портрет музиканта за маловідомими і новими документами.

3.Сверлюк Я.В. Історичні витоки Західноєвропейської професійної музичної освіти.

4.Вербець В.В. Структурна організація методичної компетентності майбутнього музиканта.

5.Цюлюпа С.Д. Асоціація діячів духової музики в мистецькому житті Рівненщини.

6.Марценюк Г.П. Проблеми формування виконавського апарату тромбоніста.

7.Гишка І.С. Музично – акустичні та анатомо – фізіологічні засади звукотворчого процесу в мідних духових інструментах.

8.Плохотнюк О.С. Специфіка підготовки учнів-духовиків до публічного виступу.

9.Терлецький М.М. Деякі поради молодим диригентам щодо ефективного настроювання духового оркестру.

10.Сіончук О.В. Окремі особливості викладання джазу в Україні та США: порівняльний аналіз.

11.Турчинский Б.Р. Сергей Накаряков «Венецианский карнавал».

12.Дорожівський Р.Г. Розробка універсальної теорії диригентського ремесла – актуальне завдання XXI століття.

13.Горбаль В.Я. Оркестр у інструментальних концертах Йоганна Адольфа Хассе.

14.Столярчук Б.Й. Микола Невірковець – диригент, педагог.

15.Гайдабура О.Д. Синкопи естрадно–інструментального напрямку джаз–оркестрів м. Рівне.

16.Островський Ю.В., Островська О.Ю. Методика роботи з дитячим духовим оркестром.

17.Мацера М.О. До питання еволюції відділів духових та ударних інструментів дитячих музичних шкіл м. Вінниці.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ сучасних наукових, навчально - методичних та нотних видань 14 квітня о 11.00 год., концертна зала, вул. Хвильового,7

Апатський В.М. Навчальний посібник. Актуальні проблеми духового музично-виконавського мистецтва. 2013 м. Київ

Карпяк А.Я. Монографія. Концепційні засади художнього мислення сучасного флейтиста. 2013 м. Львів.

Богданов В.О., Богданова Л.Д. Навчальний посібник. Історія духового музичного мистецтва України. 2013 м. Харків.

Вовк Р.А. Монографія. Портрети Корифеїв. 2013 м. Київ.

Круль П.Ф. Підручник. Духовий інструментарій в історії музичної культури України. 2013 м. Івано – Франківськ.

Марценюк Г.П. Монографія. Українське тромбонове виконавство в контексті європейського духового музичного мистецтва. 2013 м. Київ.

Посвалюк В.Т. Навчальний посібник. Методика оволодіння верхнім регістром на трубі. 2013 м. Київ.

Коваль В.І. Навчальний посібник. Початкова школа гри на тромбоні. Книга 1-2 з додатком клавіру. 2013. м. Олександрія, Кіровоградська область.

Гишка І.С. Навчально – методичний посібник. Теорія і методика постановки виконавського апарату трубача. 2013 м. Львів.

Сверлюк Я.В. Монографія. Диригентсько-оркестрова освіта: теорія, методика, практика. 2007. М. Рівне.

Качмарчик В.П. Монография. Немецкое флейтовое искусство XVIII – XIX вв. 2008 г. Донецк.

Посвалюк В.Т. Ліричні твори М.В. Лисенка в транскрипції для труби. Навчально-методичний посібник. НМАУ, 2015, м. Київ.

Цюлюпа С.Д. Наукове видання. Збірник наукових праць „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя” випуск № 9. 2017 м. Рівне.

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 14 квітня 2017 року, о 12.00 год. ( Концертна зала Інституту мистецтв РДГУ, вул. Хвильового, 7 )

 

 

Back to top