Здобувач ступеня доктора філософії: Чепурка Олег Юрійович

Науковий керівник: 

Павелків Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, Рівненський державний гуманітарний університет.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації: Формування здоровʼязбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів фізичної терапії у процесі вивчення фахових дисциплін.

Склад разової ради:

Голова ради Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики виховання, Рівненський державний гуманітарний університет.

Опоненти:

Мединський Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Пантюк Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Рецензент:

Грицай Наталія Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання, Рівненський державний гуманітарний університет.

Дата захисту: Захист відбудеться  28 грудня 2023 року о 10:00.

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням:

https://us06web.zoom.us/j/2363232032?pwd=UGxqVzNVaTVIQzJzTGRHaUpDOHFBQT09

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради

Дисертація

Анотація

Відгуки

 

  

Рецензії

ОКД 

Відеозапис трансляції захисту дисертації

Рішення разової ради

Back to top