Здобувач ступеня доктора філософії: Поліщук Ірина Віталіївна

Науковий керівник: 

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри теорії та методики виховання, професор кафедри теорії та методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації: Освітня і експериментально-виховна діяльність Тамари Дмитрівни Дем’янюк (1944–2013).

Склад разової ради:    

Голова ради

Дичківська Іллона Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської, Рівненський державний гуманітарний університет;

Рецензенти:

Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, Рівненський державний гуманітарний університет;

Ціпан Тетяна Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання, Рівненський державний гуманітарний університет;

Опоненти:

Білавич Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Дата захисту: 

Захист відбудеться 27 жовтня 2022 року о 13.00

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням:

https://us06web.zoom.us/j/2363232032?pwd=UGxqVzNVaTVIQzJzTGRHaUpDOHFBQT09

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради

Дисертація:

  1. «Дисертація Поліщук І.В.»
  2. «Дисертація Поліщук І.В. з електронним підписом»
  3. «Протокол перевірки електронного підпису»

«Анотація Поліщук І.В.»

Рецензії:

Відгуки:

ОКД Поліщук І.В.

Відеозапис трансляції захисту дисертації

Рішення разової ради

Back to top