Здобувач ступеня доктора філософії: Бондарець Марія Анатоліївна

Науковий керівник: Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри теорії та методики виховання, професор кафедри теорії та методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації: Проблема «морально дефективного дитинства» у педагогічній думці 20–30-х. рр. ХХ століття

Склад разової ради:                                        

Голова ради:

  • Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, Рівненський державний гуманітарний університет;

Рецензенти:

  • Баліка Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання, Рівненський державний гуманітарний університет;
  • Гринькова Надія  Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання, Рівненський державний гуманітарний університет;

Опоненти:

  • Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
  • Янченко Тамара Василівна (опонент), доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методики навчання історії та суспільствознавства, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Дата захисту:

Захист відбудеться 27 жовтня 2022 року о 10.00

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням:

https://us06web.zoom.us/j/2363232032?pwd=UGxqVzNVaTVIQzJzTGRHaUpDOHFBQT09

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради

Дисертація:

Анотація Бондарець М.А.

Рецензії:

Відгуки:

ОКД Бондарець М.А.

Відеозапис трансляції захисту дисертації

Рішення разової ради

Back to top